• Duizenden beveiligers terug naar school
17 juni 2010
17 jun 2010

Duizenden beveiligers terug naar school

Beveiligingsbedrijf Trigion gaat de komende jaren een aanzienlijk deel van de eigen medewerkers bijscholen. De marktleider signaleert een sterk groeiende behoefte aan beveiligers die niet alleen beveiligingstechnisch onderlegd zijn, maar ook over goede sociale competenties beschikken. Om deze 'beveiliger van de toekomst' te kunnen opleiden is de onderneming een samenwerking aangegaan met het ROC van Twente onder de naam Trigion Academie.

Hoewel ze in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de objectbeveiliging, vervullen veel beveiligers ook dienstverlenende taken (zoals ontvangen, inschrijven en informeren bezoekers, uitreiken bezoekerspasjes). Daarmee ontwikkelt het vak zich meer en meer richting 'securityhost'. Ook breidt de werksfeer van de beveiliger zich uit buiten de objectbeveiliging en wordt hij steeds vaker ingezet in het publieke domein, bijvoorbeeld als straatcoach of toezichthouder.

Beide ontwikkelingen maken dat de 'beveiliger van de toekomst' niet alleen over een beveiligingsdiploma en een goede fysieke en mentale conditie moet beschikken, maar ook over gevoel voor interpersoonlijke verhoudingen, ervaring met aanspreken op gedrag en kennis van culturele verschillen, aldus algemeen directeur Geert van de Laar van Trigion. 'Deze ontwikkelingen zijn essentieel voor de toekomst van het beveiligingsvak. We gaan naar een andere manier van beveiligen toe en zetten daarom stevig in op het bijscholen van onze medewerkers.'

Trigion heeft gekozen voor het ROC van Twente omdat dit als enige onderwijsinstelling een traject van deze omvang kon aanbieden. Hans Schutte, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC: 'Trigion verwacht de komende jaren ruim 3.000 medewerkers de kans te bieden zich verder te ontwikkelen en een mbo-diploma te halen, en op termijn mogelijk nog eens enkele duizenden. Het is daarmee het grootste BBL-traject van Nederland. Wij kunnen dit traject prima aan, al zullen we naar verwachting op korte termijn veel extra docenten moeten aantrekken.'

Een eerste pilot in Noord- en Oost-Nederland is inmiddels succesvol opgestart. Na de zomer start de Trigion Academie op landelijke schaal. De komende tijd zal Trigion extra beveiligers aannemen, zodat het opleidingsprogramma geen negatieve invloed heeft op de lopende bedrijfsprocessen.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’