• 'Duizenden constructiefouten in bouw'<br />
14 december 2011
14 dec 2011

'Duizenden constructiefouten in bouw'

De afgelopen 3 jaar zijn er naar schatting 20.000 constructiefouten gemaakt in de bouw. Dat leidt tot veel veiligheidsrisico's voor de bouwers maar ook voor de bewoners. Bij een meldpunt constructieve veiligheid van TNO zijn de afgelopen jaren 190 bouwfouten gemeld.

De kosten van de missers zijn gemiddeld 10 procent van de totale bouwsom van het hele project. Veel meldingen die bij TNO binnenkwamen, konden tijdig worden opgelost. Maar in 16 procent van die gevallen was al sprake van instorting of scheurvorming van een gebouw.

Dik-Gert Mans van het Platform Constructieve Veiligheid zegt ‘dat er nog te vaak wat mis gaat in de bouw en daar zijn we niet tevreden over'. De Vereniging van Nederlandse Constructeurs wil dat er voor oude gebouwen een verplichte APK-keuring moet komen. De constructeurs schatten dat ‘tienduizenden gebouwen uit de jaren vijftig en zestig een risico vormen.'

Regulier onderhoud pakt vooral de zichtbare gebreken aan, zoals schilderwerk. Maar voor de veiligheid zijn juist de onzichtbare onderdelen essentieel, zoals de draagconstructie en de bevestiging van balkons, galerijen en gevels, zegt voorzitter Johan Galjaard. ‘Ook die hebben niet het eeuwige leven en hebben dus onderhoud nodig. Dat krijgen ze in de praktijk niet of nauwelijks.’

De inspectie constateert dat lokale overheden onvoldoende in actie komen. Galjaard heeft daar wel een verklaring voor. ‘Gebouweigenaren zijn zélf verplicht om ervoor te zorgen dat hun gebouw constructief in goede staat blijft. Maar regels ontbreken, er is dus ook geen controle op naleving en sancties ontbreken. Eigenaren realiseren zich, net als de gemiddelde Nederlander, vaak niet eens dat de constructie überhaupt mankementen kan vertonen. In Heerlen was de schade duidelijk zichtbaar. Maar meestal gaat het veel sluipender en is het voor leken niet te zien. Burgers kunnen zichzelf niet beschermen.’

 

 

Onderschrift foto: Constructiefouten leiden tot veel veiligheidsrisico's voor de bouwers maar ook voor de bewoners.