• Duurzaam bedrijventerrein is doorgeefluik van energie<br />
09 november 2007
09 nov 2007

Duurzaam bedrijventerrein is doorgeefluik van energie

INTRO

Pas als gemeenten een regisserende rol vervullen, kunnen duurzame bedrijventerreinen werkelijk op een goede manier worden ontwikkeld. Dat heeft onder meer de gemeente Heemskerk bewezen met De Trompet, dat doorgaat als een van de meest duurzame nieuwe bedrijventerreinen in Nederland.

De gemeente heeft gedurende het project verschillende rollen gespeeld. Als initiatiefnemer zette zij het thema duurzaamheid op de agenda. De gemeente Heemskerk organiseerde haar rol door oprichting van een stuurgroep en een projectgroep. Hierdoor was er een goed samenspel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het terrein zijn door de gemeente bepaald en in documenten vastgelegd.

Ook de kamer van koophandel, een lokale milieugroep, de provincie, het waterschap en Novem zijn door de gemeente bij de planvorming betrokken. Hierdoor is Heemskerk erin geslaagd een goed doordacht en breed gedragen plan te maken. De gemeente heeft het proces in belangrijke mate gestimuleerd door zich garant te stellen voor de exploitatierisicoCoenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’