• Duurzaam inkopen is kwestie van lange adem <br />
12 februari 2007
12 feb 2007

Duurzaam inkopen is kwestie van lange adem

Chapeau: Overheid jaagt ambitieuze doelstellingen na

Twee jaar geleden liet de Tweede Kamer er al geen misverstand over bestaan. Uiterlijk in 2010 moet bij 100% van de rijksaankopen en rijksinvesteringen duurzaamheid een zwaarwegend criterium zijn. Het kabinet streeft naar 100% duurzame inkopen door het Rijk; voor provincies, gemeenten en waterschappen is het percentage duurzame inkoop gesteld op 50%. Maar er is nog veel werk te verrichten.

Dat duurzaam inkopen in Nederland nog geen gemeengoed is, blijkt uit de tussenstand van de Lokale Duurzaamheidsmeter. Slechts zeven van de 103 gemeenten die meededen aan een landelijk onderzoek naar duurzaam inkopen scoorden een voldoende. Tilburg prijkt met een 8 bovenaan de lijst. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de praktijkdag duurzaam inkopen eind vorig jaar.

Tilburg investeert ten opzichte van andere gemeenten veel in duurzaam inkopen. Waar veel gemeenten op enkele productgroepen goed of redelijk, scoren doet Tilburg over de hele linie mee. Dat geldt ook voor de gemeenten Alkmaar en Ede, die vlak achter Tilburg in de ranglijst staan. Zij communiceren veel over de beleidskeuzes voor duurzaamheid, in tegenstelling tot veel andere gemeenten.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’