• Duurzame kwaliteitsrichtlijn<br />
09 november 2011
09 nov 2011

Duurzame kwaliteitsrichtlijn

Hevo heeft de ‘Duurzame kwaliteitsrichtlijn huisvesting PO’ gepresenteerd. De kwaliteitsrichtlijn voor het primair onderwijs geeft schoolbestuurders en gemeenten handreikingen om met de beperkte financiële middelen een optimaal schoolgebouw te realiseren. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor de renovatie van schoolgebouwen. Marjolein Wilbrink, projectmanager bij Hevo: ‘De financiering van (nieuw)bouwprojecten in het primair onderwijs is nog altijd gekoppeld aan de normatieve stichtingskostenbudgetten. Deze budgetten zijn uitermate krap en bieden alleen de mogelijkheid om aan de minimum gestelde eisen en kwaliteit uit het Bouwbesluit te voldoen.’ Voor het bouwen van een duurzaam, goed en optimaal schoolgebouw is echter meer nodig. De kwaliteitsrichtlijn omschrijft de kwaliteit waaraan een schoolgebouw van de eenentwintigste eeuw behoort te voldoen.