• Een op vijf werkplekken is  nog niet rookvrij<br />
29 juni 2007
29 jun 2007

Een op vijf werkplekken is nog niet rookvrij

Chapeau: Onderwijs, gezondheidszorg en openbaar bestuur geven goede voorbeeld

Lang niet alle bedrijven houden zich aan de drie jaar geleden ingevoerde regels voor een rookvrije werkplek. Dat blijkt uit recente onderzoeksgegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De VWA heeft in de tweede helft van vorig jaar 2006 inspecties verricht in ongeveer 1400 bedrijven. Een op de vijf bedrijven kreeg een schriftelijke waarschuwing of een boete wegens overtreding van de voorschriften.

Het gaat iets beter in vergelijking met 2004. Destijds kregen drie op de tien bedrijven een vermaning of boete na een VWA-controle. Vooral in het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur houdt men zich keurig aan de regels. Er zijn echter ook zorgenkindjes. De VWA kondigt aan dat ze extra aandacht gaat besteden aan bedrijven die actief zijn in de sectoren bouwnijverheid, industrie, vervoer en opslag, communicatie, landbouw en visserij.

De VWA heeft ook onderzoek naar de naleefmotieven uitgevoerd. Daarin is bedrijven onder andere ondervraagd hoe ze het rookverbod hebben ingevoerd en welke knelpunten ze daarbij tegenkwamen. De resultaten van de controles en het onderzoek zijn afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2004.


Tijdens de inspecties is nagegaan of de werkplekken en de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn en of de rookruimte voldoet aan de wettelijke voorschriften. In 2006 is bij 86 procent van de bedrijven geconstateerd dat de werkplekken rookvrij zijn, terwijl bij 87 procent van de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn. In 2004 was dat respectievelijk 78 en 82 procent. Op brancheniveau loopt het percentage bedrijven waarbij in 2006 is geconstateerd dat de werkplekken rookvrij zijn uiteen van 76 procent in de industrie tot honderd procent in de gezondheidszorg.

Maatregelen
Vorig jaar is bij twintig procent van de bedrijven een maatregel genomen in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport, tegen 31 procent in 2004. In 2006 zijn het met name bij middelgrote bedrijven de meeste maatregelen genomen, terwijl in 2004 de bedrijven met honderd of meer werknemers het hoogst scoorden.

Tijdens het onderzoek zijn vragen over de invoering van het rookverbod gesteld aan ondernemers. Het percentage bedrijven dat aangeeft regels te hebben opgesteld conform de eisen van de Tabakswet, is toegenomen. In 2006 voldeed 81 procent aan de wet- en regelgeving tegenover 76 procent in 2004. Alleen bij bedrijven met honderd of meer medewerkers is het percentage hetzelfde gebleven, bij de kleinere bedrijven is sprake van een toename . Deze toename wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer bedrijven een volledig rookverbod invoeren.

De regelgeving over een rookvrije werkplek kent een uitzondering voor het personeel in de horeca. De minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat naar verwachting in 2008 ook in de horeca een rookverbod gaat gelden. Horeca-ondernemers kunnen eventueel aparte rookruimtes inrichten.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’