• Een vergroot netwerk van experts
20 februari 2012
20 feb 2012

Een vergroot netwerk van experts

Om invulling te geven aan de toenemende vraag en aanbod van Document- & Contentmanagement en Informatielogistieke kennis en diensten heeft Strategy Partners Nederland zijn ‘Netwerk van Experts’ uitgebreid.
Experts die in het netwerk van Strategy Partners worden opgenomen hebben op zijn minst tien tot vijftien jaar ervaring in klantprojecten en –advisering èn een heldere en pragmatische aanpak; ofwel een in de markt erkend en herkend kennisprofiel.
Strategy Partners richt zich - aan de gebruikerzijde van de markt - nog steeds op programma- en regie-managementdiensten in relatie tot document-, content- en informatielogistieke projecten; zowel in de strategievorming, de oplossingdefinitie en het programmamanagement bij de uitvoering. Wat programmamanagement betreft richt zich de focus steeds meer op de organisatie en personele aspecten rond een implementatie in plaats van op de functionaliteit en techniek. De experts brengen kennis bijeen gericht op marktsegmenten zoals financiële instellingen, productiebedrijven, centrale en decentrale overheden, woningcorporaties of grote overkoepelende organisaties.
“Voor alle deelgebieden van de document en content logistieke waardeketen (capture, beheer, verwerking en communicatie) zien wij een toenemende vraag naar echt ervaren experts op deze deelgebieden”, stelt Hans Vlak, partner bij Strategy Partners en verantwoordelijk voor het Netwerk van Experts programma. “Dit voor zowel kortstondige kennisintensieve ondersteuning als voor middellange termijn programma- en regiemanagement ondersteuning. Van strategievorming via keuzebepaling tot implementatie- en verandermanagement.” Aan de aanbodzijde zijn er legio zelfstandige experts die naast een uitdagende werkomgeving ook een platform zoeken voor kennisdeling en –verrijking. Strategy Partners speelt op beide ontwikkelingen in en koppelt vraag en aanbod aan elkaar via het Netwerk van Experts. “De eerste resultaten van dit initiatief zijn bijzonder positief en hebben direct geresulteerd in een verdubbeling van het aantal aangesloten experts en enkele prikkelende projecten.”
Het Strategy Partners Netwerk van Experts betekent een aanvulling van de primaire organisatiecapaciteit met deskundige mensen die bewezen hebben ook goed zelfstandig te kunnen opereren. Dat netwerk staat ook open voor kleine en reeds gevestigde en bewezen organisaties, zonder direct volledig gebonden te zijn. Deze uitbreiding van het netwerk geeft Strategy Partners de mogelijkheid klanten aanvullende diensten te bieden in het verlengde van de huidige activiteiten.
“Een win-win-win-situatie”, aldus Vlak. “Het biedt de experts toegang tot onze markt en procesdeskundigheid, de klanten een verbreding van goed geregisseerde dienstverlening en ons verdere mogelijkheden voor kennis- en dienstenverrijking.”
Voor klanten die een expert nodig hebben of willen inzetten is er binnen Strategy Partners een goede en snelle interne communicatie. Vlak: “We beschikken nu over expertgroepen rond marktsegmenten. Zij komen regelmatig samen om marktontwikkelingen of specifieke klantsituaties te bespreken. Op basis van de verzamelde kennis en contacten kunnen we snel bepalen wie past bij een vraag.”Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’