• 'Eerst hulp' bij sloop gebouwen<br />
14 februari 2012
14 feb 2012

'Eerst hulp' bij sloop gebouwen

Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee gebouwen milieuvriendelijker gesloopt kunnen worden. ‘Bij de bouw is er veel aandacht voor het milieu, bij de sloop veel minder. Daar willen we verandering in brengen, zeker nu de komende jaren in Nederland honderden gebouwen gesloopt moeten worden’, aldus  projectleider Cor Luijten.

Volgens de projectleider kunnen overheden, bedrijven en woningcorporaties met de zogenaamde Slim Slopen Tool precies zien welke invloed bepaalde keuzes op het milieu hebben. Slopen bestaat op milieugebied uit drie onderdelen: het sloopproces, het transport van de materialen die daarbij vrijkomen en het hergebruik daarvan. Al deze aspecten worden in het Rotterdamse rekenmodel beoordeeld op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), de belangrijkste milieu-indicatoren. Zo is snel te zien welke sloopmachines het best ingezet kunnen worden, maar ook of materialen het best verbrand, gestort of hergebruikt kunnen worden, en hoe en waar dat moet gebeuren.

Volgens Luijten, die ook lid is van het Centraal College van Deskundigen Slopen, maakt het hulpmiddel een einde aan veel discussie:  ‘Beslissingen over sloop en hergebruik worden vaak genomen op basis van aannames, nu is er een feitelijke onderbouwing. Slopers, maar ook eigenaren en gemeenten kunnen in één oogopslag zien wat de milieu-impact is en zo hun beleid beter onderbouwen.’

Rotterdam stelt de Slim Slopen Tool gratis beschikbaar aan zowel publieke als private partijen. ‘Als gemeente hebben we zelf ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid’, aldus Luijten. ‘Maar we proberen vooral ook andere organisaties mee te krijgen. Hulpmiddelen als deze zijn daarin erg belangrijk. Hoe meer partijen het gaan gebruiken, hoe beter. Vandaar dat het kosteloos beschikbaar wordt gesteld.’ De ontwikkeling is gefinancierd door het Rotterdam Climate Initiative.