• Energie grootste kostenpost kantoor<br />
27 november 2007
27 nov 2007

Energie grootste kostenpost kantoor

Chapeau: Jones Lang LaSalle: stijgende energieprijzen leiden tot focus op duurzaam bouwen

Met ongeveer 54 procent van de totale kosten is energie de belangrijkste component binnen de servicekosten van kantoorgebouwen. Dit blijkt uit onderzoek van de internationale vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen door een stijging van de prijzen van olie, kolen en aardgas. Een toenemende druk op de energieprijzen zal leiden tot een verdere stijging van de servicekosten.

De consumentenprijsindex (CPI) voor energie laat zien dat de energiekosten sinds 2000 met bijna tachtig procent zijn gestegen. Dit komt overeen met een gemiddelde stijging van de servicekosten met ruim 40 procent Een verdere stijging van de energieprijzen is voor de vastgoedmanagementafdeling van Jones Lang LaSalle aanleiding geweest om in 2004 aan te vangen met het centraal inkopen van energie voor de door haar gemanagede kantorenportefeuille.

Bovenstaande gegevens zijn de resultaten van een door Jones Lang LaSalle ontwikkelde benchmark voor servicekosten onder de naam OSCAR (Office Service Charge Analysis Report). OSCAR analyseert de servicekosten van kantoorgebouwen en maakt het mogelijk de eigen performance op dit gebied af te zetten tegen de performance van de markt.

Zowel voor eigenaren als gebruikers brengt inzicht in en benchmarken van servicekosten volgens de vastgoedadviseur voordelen met zich mee. Eigenaren kunnen de performance van hun eigen object(en) afzetten tegen de gemiddelde performance van objecten met dezelfde kenmerken. Hierdoor wordt een betere sturing op kosten mogelijk.

Duurzaamheid

Een stijging van de energiekosten is voor gebruikers aanleiding om de focus op duurzaamheid te versterken, zo wordt duidelijk uit een internationaal onderzoek van Jones Lang LaSalle, gehouden onder leden van Corenet Global. Zowel vanuit maatschappelijk perspectief, als vanuit het perspectief van de stijgende energiekosten, wordt de noodzaak van duurzaam bouwen door de vastgoedwereld onderkend. Praktijkvoorbeelden laten zien dat de toepassing van energiezuinige maatregelen niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot hogere kosten voor de gebruiker. Van belang is dat ontwikkelaar, belegger en eindgebruiker in een vroeg stadium met elkaar aan tafel zitten.

In plaats van te kijken naar alleen de huurprijs, zijn gebruikers steeds vaker in staat om te kijken naar de totale gebruikerskosten. Inzicht in de totale gebruikerskosten is van belang om de toepassing van duurzaamheid binnen de vastgoedsector te stimuleren. Duurzaam en energiezuinig bouwen komt immers in de meeste gevallen direct tot uitdrukking in de huurprijs doordat de ontwikkelaar/ eigenaar (een deel van) de extra investering op de gebruiker wil verhalen. Hier staat tegenover dat de gebruiker weet te profiteren van lagere servicekosten door een lager energieverbruik. Door te kijken naar de totale gebruikerskosten in plaats van sec de huurprijs, neemt de bereidheid om een hogere huur te betalen toe, onder voorwaarde dat de energie- en servicekosten lager liggen.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’