• Energierekening onvoorspelbaar met label <br />
29 juni 2009
29 jun 2009

Energierekening onvoorspelbaar met label

Het energielabel van gebouwen is een gebrekkige voorspeller  voor het gasgebruik. Bovendien is het label onbruikbaar als voorspeller van de elektriciteitsrekening. Dat blijkt uit de vijfde jaargang van de Milieubarometerbenchmark voor Overheidskantoren.

De Milieubarometer is een registratieprogramma dat gegevens over het gebruik van kantoorpapier, energie, water, afvalcontainers en vervoersmiddelen vertaalt naar de milieuscore en bijbehorende milieukosten. Net als voorgaande jaren zijn de milieuprestaties van de deelnemende kantoren met behulp van de Milieubarometer gemeten en met elkaar vergeleken door SenterNovem en Stichting Stimular. De relatie tussen energielabel en energiegebruik kon dit jaar voor het eerst worden onderzocht.

Vanaf 1 januari is een energielabel verplicht voor publieke overheidsgebouwen groter dan 1.000 vierkante meter. De energielabels van A (zeer energiezuinig) tot G (niet energiezuinig) geven de gebouweigenaar en bezoekers een indicatie van de energieprestatie van het gebouw. Van de benchmarkdeelnemers had bijna de helft in mei een energielabel. Uit de benchmark blijkt dat er een trend is dat gebouwen met een beter energielabel een lager gasgebruik per kubieke meter gebouwinhoud hebben.

Maar, het verband is zwak: een gebouw met D-label had het hoogste gasverbruik. En er waren gebouwen met A, C, E en G-labels die allemaal een gasverbruik van ongeveer 3 m3 gas/m3 gebouwinhoud hadden. Tussen het energielabel en het elektriciteitsgebruik per vierkante meter werd helemaal geen verband gevonden. Dus het energielabel is een slechte voorspeller van het daadwerkelijke energieverbruik. Stichting Stimular concludeert dat het beheren van de gebouwinstallaties, het gebruiken van zuinige ict-apparatuur en het gedrag van de ambtenaren minstens zo belangrijk zijn voor het energieverbruik als het label.

Dit jaar deden 57 overheidskantoren mee aan de benchmark. Bij de 42 kantoren die vorig jaar ook meededen is het gemiddelde energiegebruik in het gebouw gestegen; zowel het elektriciteitsgebruik als het gasgebruik per medewerker was hoger dan het jaar ervoor. Het hogere gasgebruik wordt deels verklaard door de strengere winter. De totale milieubelasting (dus inclusief vervoer, afval, water- en papierverbruik) was bij 23 van de 42 deelnemers gestegen.

Binnen de groep van meerjarendeelnemers zijn ook de trends in maatregelen onderzocht: de inkoop van 100% groene stroom is gegroeid van 15 naar 18 deelnemers en van duurzaam kantoorpapier van 22 naar 30 kantoren. De overheid streeft naar een milieubewuste bedrijfsvoering binnen haar eigen gebouwen, met het oog op een gezonde en goede toekomst..

Onderschrift: Het beheren van de gebouwinstallaties, het gebruiken van zuinige ict-apparatuur en het gedrag van de ambtenaren zijn minstens zo belangrijk zijn het energieverbruik als het label.