• EPC-norm vraagt om combinatie maatregelen<br />
18 augustus 2009
18 aug 2009

EPC-norm vraagt om combinatie maatregelen

Een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties is volgens hoofdaannemers B&U en installateurs de beste methode om de EPC-norm te halen bij nieuwbouw. Warmtepompen en warmteterugwininstallaties zijn de populairste installatietechnische oplossingen om aan de norm te voldoen. Dakisolatie wordt het vaakst genoemd als meest geschikte bouwkundige oplossing.

Dit blijkt uit onderzoek van BouwKennis ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport 2009/2010. Als gevolg van de groeiende maatschappelijke bewustwording en bezorgdheid over het klimaat neemt het thema energie een steeds belangrijkere plaats in binnen de maatschappij. De overheid speelt hier onder meer op in door aan nieuwbouw een minimale Energie Prestatie Norm op te leggen. Deze norm wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger het gebouw. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten.

Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente installaties gebruiken, zoals zonne-energie of meer bouwkundige maatregelen. Uit onderzoek van BouwKennis blijkt dat het merendeel van de hoofdaannemers B&U en installateurs vindt dat de norm het beste behaald kan worden door een combinatie van de twee. Installateurs geven in verhouding met de hoofdaannemer B&U relatief vaker de voorkeur aan intelligente installaties.

Aan hoofdaannemers B&U en installateurs die een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties of alleen intelligente installaties noemen als maatregel om aan de EPC-norm te voldoen, is gevraagd wat hiervoor de beste installatietechnische oplossing is. De warmtepomp wordt het vaakst genoemd. Dit systeem kan net als een CV-installatie of zonnecollector het huis voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen.

De warmteterugwininstallatie wordt door 17% van de partijen genoemd, gevolgd door lage temperatuur verwarming. Volgens installateurs zijn zonnepanelen en zonneboilers de meest geschikte oplossing om in de nieuwbouw de EPC-norm te halen. Deze installatietechnische oplossing wordt door 19% van de installateurs genoemd. Onder hoofdaannemers krijgen zonnepanelen en zonneboilers slechts 5% van de stemmen.

 

Foto: Stichting Rosa Scholen

Onderschrift: Volgens installateurs zijn zonnepanelen en zonneboilers de meest geschikte oplossing om in de nieuwbouw de EPC-norm te halen.