• ESSENT EN ABN AMRO (1 pagina)<br />
19 oktober 2009
19 okt 2009

ESSENT EN ABN AMRO (1 pagina)

 

 

Chapeau: Bank levert ook facilitaire diensten aan energiebedrijf

Kop: Essent trekt in bij ABN AMRO

ABN AMRO verhuurt vanaf het einde van het jaar kantoorruimte aan energiebedrijf Essent. Door de invoering van het nieuwe werken komen er zes verdiepingen vrij in de IJsseltoren in Zwolle. Opmerkelijk is dat Essent niet alleen kantoorruimte afneemt, maar ook de facilitaire dienstverlening.

Onlangs hebben de bankinstelling en het energiebedrijf een overeenkomst getekend over de gefaseerde ingebruikname van zes verdiepingen kantoorruimte, inclusief het full service concept van facilitaire diensten. ‘Deze overeenkomst staat op zichzelf. Het is geen trend of zo. Het kwam gewoon zo uit. Essent was op zoek naar een nieuw kantoor en wij hadden in de IJsseltoren ruimte over. Dat geldt ook voor het afnemen van de facilitaire diensten. We konden Essent een totaalconcept aanbieden. Blijkbaar was het voor Esssent financieel en inhoudelijk interessant om er op in te gaan’, licht ABN AMRO-woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd toe.

Eind 2008 heeft Essent in samenwerking met DTZ Zadelhoff een nieuwe location policy opgesteld. Onderdeel van dit plan is het concentreren van het aantal locaties en het verlagen van het aantal vierkante meters. Essent wil dit bereiken door middel van een andere manier van werken. Deze manier van werken stimuleert onder andere thuiswerken. Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van de bezettingsgraad.

Herschikking

Ondertussen wordt ook bij ABN AMRO op andere, meer efficiënte manier gewerkt, waardoor de beschikbare werkruimte met 30 procent kan worden teruggebracht. Volgens Van Maarschalkerweerd is het vooralsnog niet de bedoeling dat voor de ruimte die vrijkomt in de overige kantoren automatisch nieuwe huurders worden gezocht. ‘In het kader van het nieuwe werken en de fusie met Fortis wordt alle werkruimte herschikt. De ruimte wordt vanzelf ingevuld.’

In totaal neemt Essent circa 5.887 m² kantoorruimte in onderhuur met de mogelijkheid het aantal meters op termijn nog uit te breiden of in te krimpen. Essent neemt deze ruimte in gebruik ter vervanging van haar twee vestigingen in Zwolle en de vestiging in Hengelo. De IJsseltoren (met een oppervlakte van 30.000 vierkante meter verspreid over drie torens) heeft een bijzondere opzet. Zo zijn alle algemene en facilitaire functies ondergebracht in de onderbouw. Hoewel het eerst de insteek was dat Essent alleen maar kantoorruimte zou afnemen, kwamen partijen er gaandeweg achter dat een full service concept voor beide partijen het beste uitpakte.

Synergievoordelen

Voor de twee partijen is deze samenwerking een primeur. Hoewel ABN AMRO en Essent in compleet andere markten opereren, blijken het toch goed vergelijkbare bedrijven. Zo zijn er veel overeenkomsten in de facilitaire catalogi. ABN AMRO beschikt over een eigen Facility Management Service-organisatie die de regie voert over de faciliteiten. De faciliteiten zelf zoals beveiliging, schoonmaak en catering zijn uitbesteed. Voor Essent biedt het duidelijke synergievoordelen als het kan meeliften op de facilitaire dienstverlening van ABN AMRO. Essent-projectmanager Patrick Horstink vindt het te vroeg om in te gaan op details. Wel laten hij weten dat zijn organisatie niet uitsluit dat er in de toekomst meer soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten zullen worden gesloten. 

Foto: Wikimedia

Onderschrift: Door de invoering van het nieuwe werken komen er zes verdiepingen vrij in de IJsseltoren in Zwolle.