• EU eist energiezuinigere panden<br />
10 november 2008
10 nov 2008

EU eist energiezuinigere panden

De Europese Commissie wil dat er in Europa nog veel energiezuiniger gebouwd gaat worden. EU-Commissaris Andris Piebalgs (Energie) presenteert daarover donderdag een pakket voorstellen, aldus zijn woordvoerder maandag.

Volgens Het Financieele Dagblad gaan de strengere energie-eisen gelden voor alle nieuwe gebouwen. Nu gelden ze alleen voor panden met een vloeroppervlak van meer dan duizend vierkante meter. Daardoor valt ongeveer 72 procent van de gebouwen in Europa nu buiten de regels.

EU-Commissaris Piebalgs wil die ondergrens schrappen, voor zowel nieuwe als bestaande panden. Bij renovatie gelden de strengere eisen als de kosten ervan neerkomen op minimaal een kwart van de waarde van het pand of meer dan een kwart van de buitenkant van het gebouw beslaan.

Piebalgs presenteert donderdag nieuwe energieplannen voor Europa en de mogelijkheden energiezuiniger te zijn. De nieuwe eisen aan gebouwen zijn daar onderdeel van. De EU heeft zich ten doel gesteld om in 2020 20 procent minder energie te gebruiken, 20 procent van zijn energie te halen uit duurzame energiebronnen als wind, water en biomassa, en 20 procent minder CO2 uit te stoten.

Volgens de Commissie kan de EU bij het afschaffen van de ondergrens van duizend vierkante meter in 2020 5 tot 6 procent meer energie besparen in gebouwen. Volgens Brussel gaan de extra investeringen 8 miljard euro per jaar kosten. Daar staat in 2020 een energiebesparing van 25 miljard tegenover. De aanscherping van de regels zou bovendien 280.000 tot 450.000 nieuwe banen opleveren.

De strengere eisen stellen aan de energiezuinigheid van bedrijfspanden betekent een hoop werk en daarmee een opsteker voor de Nederlandse bouwbranche, die in het slop dreigt te raken door de financiële crisis. De Nederlandse installatiebranche, die nu werk biedt aan ongeveer 130.000 werknemers, verwacht dat er zeker 10.000 banen bij zullen komen. Vooral het voornemen van 'Brussel' om ook strengere regelgeving in te voeren voor bestaande gebouwen, valt goed bij de vereniging. 'Het gaat hier toch om het merendeel van de gebouwen', aldus voorzitter Marcel Engels van de branchevereniging Uneto-Vni.

Bouwend Nederland, met ongeveer 5000 aangesloten bedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw, noemt energiezuiniger bouwen één van de speerpunten om de bouwnijverheid op gang te houden. 'Het belang daarvan zal toenemen als het grote vormen gaat aannemen', aldus een woordvoerder. Volgens Bouwend Nederland kan de overheid een bijdrage leveren door een fonds in het leven te roepen waaruit goedkope leningen worden gefinancierd voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Ook pleit de vereniging vanbouw- en infrabedrijven voor een lager btw-tarief (van 6 procent) voor werkzaamheden aan energiebesparing.'

Bouwend Nederland vindt ook dat bouw- en installatiebedrijven meer moeten samenwerken. 'We zullen meer de markt gezamenlijk moeten benaderen, dat investeringen in energiezuinige maatregelen uiteindelijk geld opleveren. Nu zijn we nog te veel losse partijen.'