• Europese NEN-normen facilitair management<br />
25 september 2007
25 sept 2007

Europese NEN-normen facilitair management

NEN heeft de eerste twee Europese normen NEN-EN 15221-1 en NEN-En 15221-2 op het gebied van facilitair management gepubliceerd. De normen zijn opgesteld door de Europese normcommissie CEN/TC 348 Facility Management. Nieuw voor Nederland is de norm 'NEN-EN 15221-2 Facility Management - Leidraad voor het opstellen van Facility Management-overeenkomsten'. In deze norm worden de uitgangspunten opgesomd, en de verschillende stadia in het opstellen en implementeren van een Facility Management-overeenkomst. Tot slot wordt er een checklist gegeven met elementen die in een Facility Management-contract zouden kunnen worden ingevoegd. Voor elk van de elementen wordt het doel uitgelegd en een voorstel gedaan voor invulling. De normen over fm zijn vooral interessant voor facilitair managers, gebouwbeheerders, hoofden civiele en technische dienst, vastgoedmanagers, opdrachtgevers, aanbieders van facilitaire diensten en adviseurs