• Evenementenbeveiliging: bewaken achtbaan is prachtbaan
18 oktober 2010
18 okt 2010

Evenementenbeveiliging: bewaken achtbaan is prachtbaan

‘Simpelweg, omdat het nodig is. Het belang van evenementen- en horecabeveiliging staat voorop en binnen de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen was daar ons inziens op een aantal manieren niet de volle honderd procent aandacht voor. Vandaar dat we zelfstandig zijn gegaan en ons hebben gebundeld in de Vereniging voor Evenementen en Horeca Beveiliging.’

Aan het woord is Willem Westermann, secretaris van de nieuwe branchevereniging VEHB. Hij wil niet te veel ingaan op de vraag waarom de initiatiefnemers vinden dat de VBE onvoldoende aandacht besteedt aan het belang van evenementen- en horecabeveiliging. Maar de onvrede hierover heeft wel geleid tot de oprichting van de VEHB. ‘We hebben intern afgesproken dat ik niet te veel over de VBE zou praten. Dus daar wil ik me aan houden. Schrijf maar op de dat de oudste en krachtigste leden van de VBE zijn uitgetreden en een nieuwe branchevereniging hebben opgericht.’

Waar staan jullie voor?
‘Evenementen- en horecabeveiliging vraagt meer deskundigheid en meer voorbereiding van evenementen. Dat betekent dat er een betere uitwisseling van kennis onder elkaar en met overheden nodig is en een betere opleiding van de medewerkers. De VEHB werkt de komende tijd onder meer aan de verbetering van de veiligheid voor bezoekers en speelt een actieve rol in contacten met evenementen- en horecapartners en de overheid. Wij staan voor publieksveiligheid, zowel bij evenementen als in horecagelegenheden.’

Wat voor bedrijven zijn nu lid van de nieuwe brancheorganisatie?

‘Het zijn allemaal ondernemingen die inmiddels hun sporen hebben verdiend in de veiligheidsbusiness. Ze zijn al tien jaar of langer professioneel bezig met publieksveiligheid bij evenementen. Zij zijn zich er van bewust dat het een gespecialiseerd vakgebied is, dat zeer serieus moet worden genomen. Vandaar ook het belang dat wordt gehecht aan goede contacten en afspraken met overheden en opdrachtgevers en organisatoren. En ook om de wetenschap te ontwikkelen van hoe  je met publieksveiligheid omgaat. Daar komen dan de modieuze woorden op tafel, zoals ‘crowd management’ en ‘crowd control’. Iedereen heeft het er over, maar vrijwel niemand beoefent het. Wij doen dat wel.’

Veel evenementen zijn top beveiligd en toch gaat er geregeld wat mis…
‘Er gaat inderdaad best nog wat mis. Ons werk is dat we met een aantal mensen bezig zijn om de risico’s steeds te beperken en in te kaderen. Bij het beveiligen van evenementen ben je eigenlijk constant bezig met het beteugelen van incidentjes. Dat is ons werk, dat is helemaal niet erg. Samen moeten we zorgen dat een evenement kan doorgaan. Maar juist omdat er bepaalde dingen kunnen gebeuren, worden we ingehuurd, om daarbij te helpen. We zijn allereerst bezig met beveiliging, maar ook met goed gastheerschap. Gewoon zorgen dat alles dat daarbij hoort, om ‘jouw’ publiek veilig binnen te krijgen en weg te laten gaan, dat dat goed gaat.’

Het is evenementen én horeca. Dus jullie richten zich ook op horecagelegenheden?
‘Je hebt de horecaportier, die in dienst is bij de horecagelegenheid en die dus alleen daar werkt. Hij valt binnen de horeca-cao. Maar je hebt ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in het leveren van beveiligers bij de deur van horecagelegenheden. En die geregeld ergens anders staan. Dat is het werk dat wij doen. Met daarnaast een breed scala aan evenementen. Dat varieert van de bekende festivals en grote sportevenementen tot een artiest die een keer ergens iets heel kleins doet. Ook dat moet worden beveiligd. Maar denk ook aan de intocht van Sinterklaas en of een concert op het water..’

Deskundigheid is een belangrijk aspect, maar hoe belangrijk is een gedegen voorbereiding bij het beveiligen van een evenement?
‘Als je elkaar niet wakker maakt of wakker houdt, is de voorbereiding slecht. En dat kan funest zijn voor een goede beveiliging. Bij ons is voorbereiding iets waarbij je de organisator nadrukkelijk helpt bij het maken van een risico-inschatting en vanuit je veiligheidstaak tips en adviezen geeft. Bovendien schrijf je, in het kader van de vergunningverlening, een stuk van de planvorming. Dat heet dan het beveiligingsplan. Naast de contacten met de organisator, hebben we een relatie met gemeenten en politie. Die zijn immers ook bezig met de vergunning van het evenement. Hoe het goed en veilig kan gaan. Daarnaast zijn we ook bezig met de medische kant van de zaak, omdat we daar vaak een voorpost van bent. Wij lopen in het veld en zijn er meestal eerder dan dat de EHBO er is. En we werken samen met de brandweer. We zijn vaak de eersten die een beginnend brandje zien en dat ook blussen. Eigenlijk een vooruitgeschoven bhv’er…’

Beveiliging is dus veel uitgebreider dan dat veel mensen zouden denken?
‘Evenementenbeveiliging is inderdaad een hele andere tak van sport dan het traditionele beeld van beveiliging: een man aan de receptie, rondlopend met een hond of surveillerend in een auto. Daarom hebben we ook een aparte vereniging opgericht.’

En een aparte, gespecialiseerde opleiding voor de medewerkers?
‘Iedereen die de beveiligeropleiding heeft gevolgd en een beveiligerpas heeft, mag veiligheidstaken uitvoeren. Wij zijn echter van mening dat dit niet voldoende is voor evenementen. Vandaar dat daarvoor de event security officer-opleiding is ontwikkeld. Een aparte opleiding voor beveiligers bij evenementen. Deze is ook opgenomen in de wet particuliere beveiligingorganisaties en recherchebureaus. Het is een opleiding die specifieker is dan de reguliere. Zoals het omgaan met agressie, conflictmanagement, hoe te evacueren, communicatie naar je publiek. Het zijn zaken die in de gewone beveiligingopleiding niet aan bod komen.’

De theoretische kennis kan via diverse kanalen worden verkregen, maar hoe zit het met de praktijkervaring?
‘Dat kan alleen bij de bedrijven die daarvoor zijn gescreend en goedgekeurd door het examinerende instituut SVPB. Er zijn inmiddels 32 bedrijven die praktijk kunnen en mogen begeleiden. Bij de VEHB zijn momenteel acht bedrijven aangesloten. Dat moet dus nog doorgroeien. We hebben voor onze medewerkers een eigen collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten, de cao voor Evenementen- en Horecabeveiligers VEHB 2010-2012. Daarmee wordt recht gedaan aan de speciale manier waarop het evenementen- en horecabeveiligingswerk is georganiseerd.’

Alles is prima geregeld, maar rampen zoals laatstelijk in Duitsland zijn toch nauwelijks te voorkomen?
‘Je kunt nooit alles voorkomen, maar een hoop zaken die bij dit festival zijn gebeurd, waren misschien te voorkomen geweest. Er zit een geluksfactor in en een kennis- en ervaringsfactor. De geluksfactor – onvoorziene omstandigheden – kun je nooit sturen, maar die andere twee wel. Bij een groot evenement kan iemand gewond raken, een hartaanval krijgen of zelfs overlijden. Het klinkt cru, maar dat wordt ingecalculeerd. Daar is je organisatie op ingericht.
Ik denk dan ook dat je een heleboel dingen kunt uitsluiten door een goed evenementenbeveiligingsbedrijf in te huren. Onze rol wordt sowieso belangrijker, even vanuit de overheid gezien, omdat de politie-inzet steeds minder wordt. Of in ieder geval steeds kritischer wordt bekeken. Wat je bij de verkeerspolitie eerder al zag gebeuren en waar verkeersregelaars worden ingezet, gebeurt nu ook bij evenementenbeveiliging. De politie vraagt aan de organisator om het met zijn eigen mensen te regelen. En die mensen zijn wij. Een goede zaak ons inziens. Je kunt beter beveiliging inhuren, daar goede afspraken mee maken en die betalen, dan achteraf een rekening van de politie krijgen. Liever op een private manier dus.’
Willem-Jan SchampersMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’