• Extra geld luchtkwaliteit<br />
28 september 2011
28 sept 2011

Extra geld luchtkwaliteit

Het Haagse college van b&w wil een bedrag van 4,8 miljoen euro beschikbaar stellen voor het verbeteren van het binnenklimaat op Haagse basisscholen. Daarnaast moet er 1,7 miljoen euro beschikbaar komen voor betere toiletten in lesgebouwen van primair en speciaal onderwijs. Deze bedragen worden verspreid over de komende vijf jaren aan de scholen beschikbaar gesteld. Het voorstel wordt nog voorgelegd aan de Haagse gemeenteraad. In 2010 stelde de gemeenteraad al een bedrag van 8,6 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat, waarvan 4,4 miljoen afkomstig van het Ministerie van OCW. Met dit bedrag konden ongeveer 90 van de 150 in aanmerking komende schoolgebouwen worden aangepakt. Met het extra geld kan nu ook het binnenklimaat van de overige 60 schoolgebouwen worden verbeterd. Met het geld voor de verbetering van de toiletten kunnen scholen een kunststof gietvloer leggen en mechanische ventilatie realiseren. Hierdoor wordt de schoonmaak eenvoudiger. Ook wil het college dat schoolbesturen vanaf het jaar 2012 bij de gemeente een toeslag van 10% op het nieuwbouwbudget voor lesgebouwen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen aanvragen. Schoolbesturen kunnen met de extra gelden, de luchtkwaliteit en het thermisch comfort in hun nieuw te bouwen school
verbeteren.