• Facilitair management vraagt Europese schaal
20 februari 2006
20 feb 2006

Facilitair management vraagt Europese schaal

Chapeau: Nieuwe voorzitter EuroFM op doorreis


Hoofdredacteur Ton Rooijakkers en ik ontmoeten Jose Luis Garcia Cuartero op Schiphol. Hij is weer op weg naar Madrid na een vergadering van EuroFM in Delft. Hij maakt deze weken een rondreis door Europa, niet alleen om zich als de nieuwe voorzitter van EuroFM bij de nationale brancheverenigingen voor facilitair fanagement te presenteren, maar ook om zijn plannen uit te venten. Zoals in dit interview zal blijken, wil hij EuroFM zo gauw mogelijk een meer praktische basis geven en voor het vak een Europese schaal creëren. Het liefst met behulp van internationale bedrijven.


Wat zijn uw plannen met EuroFM?


'Voortbouwen op wat is gedaan in twee fases. De eerste fase was het vak van facilitair management een eigen basis geven, vooral met behulp van studie en onderzoek. In die fase zijn wetenschappers heel belangrijk geweest. De tweede fase onze organisatie in Europa een eigen gezicht als platform waarop facilitair managers internationaal kunnen opereren. We zijn nu toe aan de derde fase. De praktijk invullen aan de hand van mensen uit de praktijk.'


Wat is daarbij vooral uw ambitie?


De belangrijkste doelstelling is groei, die er ook in zit. Intern organiseren om dat zo gauw mogelijk zichtbaar te maken. Een werkplan opstellen en tevens een communicatieplan, wat de verantwoordelijkheid is van de Oostenrijkse vice-voorzitter van EuroFM, Albert Pilger. Met conferenties en bijeenkomsten willen we de praktijkmensen proberen te binden.


Wat zijn de komende jaren de in het oogspringende ontwikkelingen in de branche van facilitair management?


Dat is wel een beetje gevaarlijk om dat per land, die niet allemaal al dezelfde ontwikkeling doormaken, aan te geven. Op Europees niveau zal de standaard van het vak verder toenemen, op hoger plan komen. En wat de ontwikkeling betreft zie ik in steeds meer landen vooral Publiek Private Samenwerking. Overheden en bedrijven, die samen grote (dienstverlenende) projecten aanpakken. Ik zie dat die PPS in IJsland, Engeland, Spanje, Nederland, ja waar eigenlijk niet, een belangrijke plaats gaat innemen. Ik acht dat nog belangrijker dan outsourcing, maar je zou ook kunnen zeggen, dat het een aspect is van outsourcing.


Welke rol kan EuroFM zelf in een dergelijke ontwikkeling spelen?


Voor EuroFM is belangrijk om die PPS ook op Europees niveau te laten plaats hebben en zowel de grote dienstverlenende bedrijven als de internationale klanten daarbij een positie te geven. EuroFM moet voor die ontwikkeling als het ware het natuurlijk klimaat scheppen, de geesten daarvoor rijp maken. Dat betekent dat EuroFM ook internationaal opererende bedrijven bij zijn eigen opleiding en praktische agenda van werkvergaderingen en conferenties moet betrekken. Het zal een onderdeel moeten zijn van ons communicatieplan.


Wat vindt u van de facilitaire vakbeurs afgelopen januari in de Brabanthallen in Den Bosch?


Ik heb niet heel veel tijd gehad om alles te bekijken, maar (als gast van Facility Management Nederland) heb ik wel een rondwandeling gemaakt. En ik was zeer onder de indruk. Wat mij vooral trof was dat veel segmenten uit de facilitaire branche op één beursvloer zijn samengebracht. Dat is verder in Europa op deze schaal niet te zien. Daar zijn grotere beurzen toch meer gesegmenteerd. In Nederland wordt het totaal van facilitaire mogelijkheden in een concept getoond, waarbij ook blijkt hoezeer ze bij elkaar passen.


Hebt U bij die gelegenheid ook een indruk gekregen van het weekblad Facilitair en gebouwbeheer?


Tja, niet gelezen dus, maar ik vind het wel knap dat het van de grond is gebracht. Ik feliciteer de uitgever daarmee. Voor de branche is een dergelijk platform van nieuws en kennis heel belangrijk. En (hoewel nog geen definitief plan) we zijn ook op het niveau van EuroFM ook bezig om een platformblad te ontwikkelen (bijvoorbeeld een keer per kwartaal) voor onze leden door heel Europa heen. We hebben uiteraard niet de professionele kwaliteiten om dat iedere week te doen. Als ondernemer zeg ik, dat zoiets voor heel Europa ook een heel avontuur is. Zelfs als je als voertaal Engels kiest. In veel landen is dat toch niet een gemakkelijk te hanteren taal op de werkvloer. Maar als een weg is te vinden om te profiteren van de aanpak en kennis van dit weekblad dan zou ik dat toejuichen.


Tot slot nog een vraag over die andere internationale organisatie voor facilitair management IFMA. Ik zie dat deze ook is opgenomen in EuroFM. Zijn de verhoudingen minder gespannen dan vroeger?


Ze zijn juist zeer gladjes, we werken goed samen bij het organiseren van congressen en werkbijeenkomsten. Ook IFMA heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zij zijn minder belust om hun Amerikaanse 'chapters' (zeg maar certificaten voor fm) te verkopen en richten zich net als wij veel meer op de praktijk van het vak en de mensen, die daarin werken.


Frans Jozef van der Heijden


kader bij interview Garcia


EURO FM HEEFT TIJ MEE


European Facility Management Netwerk (kortweg Euro FM) ontstond eind jaren tachtig en werd vooral sterk ondersteund door onderwijsinstituten, die niet alleen door hadden dat (toen) facilitair management een sterk groeiende branche was, die heel veel nieuw op te leiden kader zou kunnen opleveren, maar ook een nieuw internationaal netwerk zou opleveren, waarvan veel was te leren (en waarvoor ook veel was te reizen). Het eerste congres was – samen met IFMA, het sterk Amerikaans georiënteerde netwerk van facilitair managers – in Glasgow, wat niet ook verwonderlijk was want de Britse Management Vereniging BIFM was in die tijd al snel ook de grootste en meest dominante organisatie in het werkveld van fm. Sinds het begin van deze eeuw heeft EuroFM het tij mee, wat te zien is aan de succesvolle congressen in Londen, Madrid, Rotterdam, Kopenhagen en Frankfurt, waar telkens opnieuw blijkt dat de kwaliteit van het product steeds meer aspecten omvat en de eisen aan het management nog steeds toenemen.

kader bij interview

Jose Luis Garcia Cuartero


Ideale voorzitter

van EuroFMJose Luis Garcia Cuartero lijkt de ideale voorzitter van European Facility Management Network (EuroFM) voor de komende paar jaar. De Spanjaard is in Amerika opgeleid, deed zijn bedrijfservaring op Bij Lloyds Bank in New York en Londen en leidt thans in Madrid de 'Grupa Cador'. Hij bouwde deze onderneming, waar hij in 1989 aan werd verbonden, uit tot een van de belangrijkste dienstverleners in het facilitair management van geheel Spanje. Wat hem nog meer uiterst geschikt maakt als de voorzitter van EuroFM, een klus waar hij begin dit jaar voor tekende, is zijn ervaring als voorzitter in het Spaanse netwerk voor facilitair management (SEFM) en zijn bestuurlijke ervaring in meer functies tot nu toe in EuroFM zelf. Van hem kan verwacht worden, dat hij de groeiende internationale vereniging (met inmiddels zestig nationale verenigingen met samen 25.000 leden onder haar vleugels) meer gezicht zal geven op terreinen als opleiding, praktijkontwikkeling en vakgerichte studie. Velen zien ook als een belangrijke taak voor hem om de samenwerking met de wereldwijde facilitaire organisatie IFMA gestalte te geven. Dit op Amerikaanse leest geschoeide netwerk zal hem daarbij gezien zijn achtergrond meer vertrouwen geven dan zijn Britse voorganger, die ook voorzitter was van de BIFM, die zich zeer op Europa heeft gericht.

Foto HLP

Jose Luis Garcia Cuartero wil EuroFM zo gauw mogelijk een praktische basis geven.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’