• 'Facilitair manager leeft bij waan van dag'
06 december 2005
06 dec 2005

'Facilitair manager leeft bij waan van dag'

Ontwikkelingen fm tijdens jubileum in Den Haag belicht

‘Facilitair manager leeft bij waan van de dag'

De facilitair manager moet antwoord vinden op nieuwe vraagstukken die op zijn weg komen. Deze constatering werd gedaan tijdens de collega-onderwijs-dag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de opleiding FM aan de Haagse Hogeschool. Op zaken als globalisering, terreurdreiging, vergrijzing en marktwerking is de facilitair manager nog niet goed voorbereid.

Deze onthullingen kwamen uit de mond van drs. Harold Coenders van AOS DBAssociates. Hoewel hij over het algemeen positief gestemd was over het huidige facilitaire onderwijs, zag hij ook daar een aantal beren op de weg. ‘Het is een probleem dat het zich zeer sterk richt op servicegebied, juist een terrein waar je het onderscheid niet meer op maakt. De markt richt zich meer op huisvesting en technische componenten. Dat is de grote valkuil voor de opleidingen. Zij zouden zich meer op de harde kant van het facilitair management dienen te richten namelijk op de huisvesting- en technische kant’. Volgens Coenders kijkt de huidige facilitair manager te weinig vooruit. Dat zou anders moeten. ‘Helaas leeft hij teveel bij de waan van de dag.’ Over tien jaar zal het facilitair management er anders uitzien. Het zal dan een kleine afdeling zijn, waarin inkoop en controle belangrijker worden.’ Dit alles vloeit voort uit nieuwe ontwikkelingen in het facilitaire werkveld. De eisen ten aanzien van flexibiliteit winnen terrein, ten koste van de leidende marktconformiteit. Dit heeft te maken met onder meer de recessie en dynamische economie, is de mening van Coenders. Deze trend veroorzaakt snelle groei en krimpbewegingen in de organisatie en vraagt van de facilitair manager dat meer moet worden toegewerkt naar een flexibele organisatievorm.

Risicomanagement

De opkomst van risicomanagement is een belangrijke trend. ‘De dreiging neemt toe evenals de omvang en de naleving van regelgeving. Daarbij nemen ook de financiële gevolgen door bijvoorbeeld imagoverlies toe. De facilitair manager moet er voor zorgen dat risico’s zoveel mogelijk worden beheerst en beperkt. Daarnaast is van belang dat de rijksoverheid taken steeds meer afstoot en zoekt naar mogelijkheden om vastgoed toe gebruiken, zonder daarbij gelijktijdig beslag te leggen op kapitaal. De facilitair manager krijgt als taak daarvoor oplossingen te vinden, vertelt Coenders. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat overheden en bedrijfsleven vaker kiezen voor een samenwerkingverband (PPS), waarbij het bedrijfsleven zorgt voor de initiële investeringen en het risico.

Zorgconsument

Verder zal de komende jaren het facilitair management zich richten op de zorgconsument. Dit opent voor de facilitair manager een compleet nieuwe markt. Coenders verwacht dat de facilitaire organisatie binnen een onderneming op weg is naar het einde van zijn levenscyclus. “Zij zal zich uit deze markt meer en meer terugtrekken en zich beperken tot een aantal kerntaken. Men moet zich gaan afvragen wat zij zien als de kerntaak; is dat het beleid, het uitvoeren of de controle. Kies je uitvoeren als kerntaak kun je natuurlijk deze ook beperken tot een aantal zaken als bijvoorbeeld beveiliging’, meldt Coenders. ‘In de praktijk zie je steeds vaker dat organisaties zich terugtrekken uit de uitvoerende taak en zich beperken tot de inkopende rol en toegaan naar maincontracting. Andere bedrijven beperken zich tot het beleid en een stuk controlling.’

 

 

 

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’