• Facilitaire managers UMC spelen essentiele rol tijdens ramp(oefening
01 oktober 2005
01 okt 2005

Facilitaire managers UMC spelen essentiele rol tijdens ramp(oefening

Dat facilitaire managers een essentiële rol spelen in de beheersing van crisissituaties bewees het facilitair bedrijf van het Medisch Centrum Utrecht zaterdag. Tijdens de jaarlijkse rampoefening maakten zijn directeur deel uit van het crisis-en coördinatieteam. Het UMC simuleerde een giframp, waar volgens het scenario een tankauto met resten zwavelzuur de polikliniek binnenreed.

Tijdens de jaarlijks terugkerende rampoefening op het terrein van het UMC waren dit keer twee zaken opmerkelijk. Voor het eerst werd de gemeente aangesloten op het zogeheten Slachtoffer Volg Systeem (SVS) en was er een crisis- en coördinatieteam actief. Daarin was het facilitair bedrijf ruim vertegenwoordigd, met directeur André Leferink als lid van het vierkoppige crisisteam en clustermanager Harry Eggens als leidinggevende van het daaronder vallende coördinatieteam.

Eggens heeft de vergaderingen van het crisisteam wel altijd bijgewoond, maar dan als ondercommandant annex uitvoerende. Hij regelde tijdens de rampoefening de praktische coördinatie en gaf aan dat het UMC bewust heeft gekozen om maximaal vier personen deel uit te laten maken van het crisisteam. ‘Hoe meer mensen daarin zijn vertegenwoordigd, hoe groter de dreiging is in te gaan op details die tot een lager niveau behoren. Het crisisteam moet zich niet bezig te houden met zaken als ontruiming en inzet van middelen.’

Dat nam Eggens dus voor zijn rekening, evenals de zorg voor een veilige werkomgeving en de uitvoering van het opgestelde bedrijfsnoodplan. ‘Dat verliep naar behoren, maar dat hadden we ook wel verwacht, gezien het groot aantal keren dat we hebben geoefend.. Ook de samenwerking met de gemeente was prima. Met het SVS-systeem hebben we de slachtoffers gevolgd.’

Fictief viel er tijdens de rampoefening een veertigtal gewonden en moest de brandweer vier slachtoffers uit het gebouw redden. Met het SVS-systeem werden digitaal de gegevens van slachtoffers uitgewisseld. Ook daarin was het facilitair bedrijf dus actief, al was de belangrijkste taak volgens Eggens het beschikbaar stellen van resources. ‘Zoals de bedrijfsbrandweer, beveiligingsdiensten, onderhoudscapaciteit en voldoende ruimtes. Eigenlijk alle zaken die in de normale gang van zaken binnen het facilitair bedrijf horen, maar nu met onmiddellijke ingang opgetrommeld moesten worden. Daarnaast was nazorg met betrekking tot schadeafdoening en technische aansprakelijkheid een aandachtspunt.’

Eggens spreekt over een geslaagde oefening, al werd het crisisteam wel geconfronteerd met een aantal leerpunten. ‘Het gemis van routine voor het afhandelen van een crisis op beleidsniveau speelde ons parten. Het bleek lastig om, met een team van personen met verschillende aandachtsgebieden, onder druk een juiste beeldvorming te creëren en op basis daarvan besluiten te nemen. Maar op korte termijn gaan we dit oppakken.’


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’