• 'Faciltaire organisatie moet van toegevoegde waarde zijn'<br />
01 juni 2006
01 jun 2006

'Faciltaire organisatie moet van toegevoegde waarde zijn'

Chapeau: Hugo Hendriks verruilt gemeente Wijchen voor Universiteit Tilburg

De overstap van een gemeentelijke organisatie naar een universiteit is voor Hugo Hendriks geen grote. De nieuwe directeur van de Dienst Facilitaire Bedrijven van de Universiteit van Tilburg gaat met ingang van 17 juli leiding geven aan circa zeventig medewerkers. De dienst treedt op als beheerder van het onroerend goed van de onderwijsinstelling en is belast met taken als huisvesting, beveiliging en logistieke processen. Afgelopen vijf jaar gaf Hendriks leiding aan dertig man van de facilitaire dienst van de gemeente Wijchen.

Naast de omvang van de organisatie is het grootste verschil in zijn nieuwe betrekking dat Hendriks in Tilburg geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor de ict van de universiteit. De Tilburgers rekenen dat bedrijfsonderdeel niet tot de facilitaire dienst. Hendriks: ‘In Wijchen heb ik onder andere een servicedesk gerealiseerd, waar men ook terecht kan voor vragen over ict. Dat is in Tilburg anders, maar niet bijzonder. Je ziet vaak dat een bedrijf er voor kiest om deze tak als een apart bedrijfsonderdeel te zien.’

Hendriks ziet het meer als zijn uitdaging om een goede dienstverlening te verrichten, dan om zoveel mogelijk taken te beheren. Hendriks: ‘Mijn visie is dat een facilitaire afdeling zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat het een toegevoegde waarde moet leveren aan de organisatie, door een professionele en klantgerichte dienstverlening. Dat heb ik in Wijchen nagestreefd en zal ik ook in Tilburg gaan doen.’

De universiteit laat in een persbericht weten dat de onderwijsinstelling er naar streeft haar facilitaire dienst door te ontwikkelen naar een klantgerichte en professionele organisatie. Hendriks denkt daar gezien zijn achtergrond en ervaring aan mee te kunnen werken.

‘Bij de gemeente Wijchen heb ik de facilitaire dienst geprofessionaliseerd. Ik heb daar verschillende facilitaire zaken gebundeld en ervoor gezorgd dat de ambtenaren één aanspreekpunt hadden voor al hun facilitaire vragen. Dat ging over schoonmaak, ict, post, reproductie, beveiliging en nog veel meer. Wat die aandachtsgebieden betreft, heb ik dus veel overlap. ’

Ondanks de overlap ziet de nieuwe directeur ook verschillen: ‘Op de universiteit ligt ten opzichte van de gemeente Wijchen meer nadruk op huisvesting en gebouwbeheer, dat maakt de functie anders.’ Hendriks wijst er op dat die nieuwe taken geen problemen mogen opleveren, hij is van meerdere markten thuis.


‘Voordat ik voor de gemeente Wijchen aan de slag ging, heb ik voor verschillende ondernemingen gewerkt. Zo heb ik bij Philips ervaring opgedaan, maar ben ik ook voor adviesbureau FMH actief geweest bij verschillende soorten bedrijven. Daar zat zelfs het opleidingsinstituut voor de politie tussen. Ik ben dus als het gaat om verschillende soorten organisaties wel wat gewend.’

Wat wel een nieuw gegeven zal worden voor Hendriks is het contact met de studenten. Hendriks: ‘Daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want ik heb geen idee hoe dat contact verloopt. Ik kan daar dus verder niets bijzonders over zeggen dan dat het mij interessant en leuk lijkt.’ De nieuwe baan in het zuiden betekent niet dat Hendriks gedwongen is te verhuizen. ‘Ik woon zelf in het zuiden en Tilburg is voor mij vanuit mijn huidige woonplaats goed te bereizen.’

Foto Universiteit Tilburg

Hugo Hendriks wil facilitaire organisatie universiteit professionaliseren.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’