• Fiscale stimulans voor thuiswerkers<br />
11 september 2008
11 sept 2008

Fiscale stimulans voor thuiswerkers

Mensen die thuiswerken of dichter bij hun werk gaan wonen, en zo minder in de auto zitten, kunnen een fiscale stimulans tegemoet zien. Het ministerie van Financiën is op ambtelijk niveau bereid daaraan mee te werken, stelt een woordvoerder van een adviesgroep onder leiding van oud-vakbondsleider Lodewijk de Waal. Het kabinet moet er volgens hem nog wel formeel mee instemmen.

Zo zou een hogere verhuiskostenvergoeding mogelijk worden voor mensen die nu op 25 tot 30 kilometer van hun werk wonen, om ze over te halen te verkassen; nu geldt een plafond van 5000 euro voor zo'n belastingvrije vergoeding. De Waal boog zich de afgelopen maanden over zulke oplossingen voor het fileleed. 'Zijn' werkgroep presenteerde vorige week aanbevelingen, die de eerstkomende jaren moeten leiden tot vijf procent minder autokilometers - en de bijbehorende uitstoot - in de spits in zes regio's. De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Milieu) nemen het advies in ontvangst.

De gekozen aanpak is volgens de woordvoerder nieuw en niet zozeer de afzonderlijke maatregelen. Hij spreekt van een 'bereikbaarheidsoffensief' van bedrijfsleven en regionale overheden. Onder het advies vallen zes convenanten met afspraken met de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, plus Eindhoven-Den Bosch en Arnhem-Nijmegen. Daarbij zijn meer dan 150 bedrijven met een half miljoen werknemers betrokken, aldus De Waal. Hij is optimistisch over een 'uitrol' over het hele land. 'De regio's Twente en de Drechtsteden hebben zich aangemeld. Het gaat als een lopend vuurtje.'

Koploperbedrijven als Rabobank, KPN en Capgemini werken mee aan een scala aan maatregelen. In en om Amsterdam bijvoorbeeld zullen ruim 100.000 werknemers op kantoor- en bedrijventerreinen kunnen kiezen uit autodelen, shuttlebussen en 'vanpoolen' in combinatie met een proef met betaald rijden en ov-passen. Er is ook een proef ophanden met een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zodat werknemers een betere kans maken op een baan als ze dichtbij huis solliciteren. Er begint dit jaar een proef met het stimuleren van het ruilen van banen, waarbij opnieuw het CWI bemiddelt.

Het advies omvat concept-aanbevelingen die de sociale partners - ook FNV, CNV en MHP deden mee - doen in het kader van de Stichting van de Arbeid. Volgens De Waal worden die definitief als het kabinet met Prinsjesdag 'adequaat reageert'.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’