• Focus op veiligheid overheidspersoneel <br />
08 november 2006
08 nov 2006

Focus op veiligheid overheidspersoneel

Chapeau: 'Actieprogramma 'geweld tegen werknemers met publieke taken' gelanceerdGeweld tegen mensen in de publieke sector neemt de laatste jaren hand over hand toe. Ambulancebroeders worden mishandeld, mensen van de sociale dienst worden bedreigd en zelfs hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met geweld. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan dit zo niet langer en dus komt zij samen met het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken met een actieprogramma 'geweld tegen werknemers met publieke taken'. Maar wat doen gemeenten in de praktijk zelf om geweld tegen werknemers tegen te gaan? En welke rol speelt de facilitair manager daarin?Richard Bruins is hoofd facilitaire zaken van de gemeente Spijkenisse. Als directievoerder is hij momenteel bezig een werkgebouw te realiseren waarbij het CWI en de sociale dienst vanuit een 1-loket gedachte bij elkaar worden gehuisvest. Het thema veiligheid speelt hierbij een zeer belangrijke rol. 'We constateren de laatste jaren meer verbaal geweld zoals bedreigingen en een enkele keer fysiek geweld. Gelukkig uit dit laatste zich meestal op materiële zaken en niet op onze collega's.'


Videobewaking


Veel voorkomende incidenten bij de sociale dienst in Spijkenisse zijn spugen, vloeken en slaan en schoppen tegen balies en entreedeuren. 'Het zijn bijna altijd bekenden en alles wordt op video opgenomen, dus de kosten kunnen altijd op de dader worden verhaald. Tevens krijgen mensen die in de fout gaan bij herhaaldelijk agressief gedrag een verbod om de gemeentelijke eigendommen te betreden.'

Bruins denkt dat er zeker een taak ligt bij de facilitaire dienst om agressie en geweld tegen werknemers tegen te gaan. 'Wij faciliteren in de breedste zin van het woord. Zorgdragen voor een veilige werkomgeving hoort daar ook bij. Zo zorgen we voor een continue manbewaking en extra inzet bij incidenten.'


Agressieprotocol


Het stadhuis van Spijkenisse is onlangs gerenoveerd en veiligheid speelde hierbij een belangrijke rol. 'Dit heeft zich geuit in een logisch logistiek proces en goed overzicht in de centrale hal tot het type materiaal van de balies, de diepte van de bureaubladen en de hoogte van de verlichting. Daarnaast is er een agressieprotocol opgesteld waarbij de rolverdeling helder is om voortijdige inzet van beveiliging (en daardoor mogelijke escalatie) zoveel mogelijk te voorkomen.'

Bruins is blij met het nieuwe actieprogramma tegen geweld. 'Het werkt echter voornamelijk repressief. Daarbij is het onze ervaring dat veel geweld in een opwelling ontstaat. De vraag is of betrokkenen zich op dat moment deze hardere aanpak realiseren.'

Bruins denkt dan ook dat geweld tegen werknemers met een publieke taak regionaal aangepakt moet worden. 'Agressie reducerende maatregelen treffen, blijft in zekere zin toch maatwerk. Het is echter wel belangrijk dat er goede landelijke kaders worden gesteld. Die zijn er nu gelukkig.'Kader:


Presentatie actieprogramma:


Op donderdag 26 oktober gaven minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en burgemeester Deetman, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het startsein voor het actieprogramma 'geweld tegen werknemers met publieke taken'. Na twee krachtige toespraken ondertekenden zij het actieprogramma samen met alle betrokken beroepsgroepen zoals politie, ziekenhuispersoneel en brandweer. In het actieprogramma staat een breed scala aan maatregelen om geweld en agressie tegen beroepsgroepen met een publieke taak terug te dringen en om er krachtig en effectief op te reageren als het toch plaatsvindt.

Behalve het opleggen van strengere straffen wil justitie het doen van aangifte stimuleren. Verder zullen de kosten bij letsel en schade altijd verhaald worden op de daders. Niet alleen de directe materiële schade, maar ook bijvoorbeeld schadevergoeding voor het aangerichte leed, de kosten van ziekteverzuim als gevolg van het geweld en de medische kosten. Het door dertien partijen ondertekende actieprogramma is na de presentatie doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Ook de werkgevers nemen maatregelen om te voorkomen dat hun werknemers met een publieke functie met geweld en agressie te maken krijgen. Samen met de overheid zullen zij het brede publiek en hun specifieke klanten in campagnes duidelijk maken dat geweld en agressie niet word getolereerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt hiervoor 3,75 miljoen beschikbaar.

Bovendien gaan de vertegenwoordigers van beroepsorganisaties vanaf nu alle incidenten met agressie of geweld registreren, iets dat tot voor kort niet of nauwelijks gebeurden.

Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’