• Fouten bij grote aanbestedingen Maastricht<br />
06 oktober 2009
06 okt 2009

Fouten bij grote aanbestedingen Maastricht

De gemeente Maastricht gaat regelmatig in de fout bij grote aanbestedingen. Bij aanbestedingen onder de 100.000 euro houdt ze zich daarentegen juist veel beter aan de regels. Dat blijkt uit een vertrouwelijk onderzoek, uitgevoerd door twee externe onderzoekers op verzoek van Burgemeester en Wethouders van Maastricht.

De onderzoekers constateren dat Maastricht bij grote aanbestedingen (Europese en 'gewone' openbare) de dossiers verre van compleet zijn. Bij de veertien onderzochte gevallen bleken de papieren maar drie keer in orde. Vaak is niet na te gaan of de gegunde (het bedrijf dat de opdracht kreeg) wel aan de vereisten voldeed. Ook ontbrak regelmatig de winnende offerte. Deels is dat te wijten aan de verhuizing van het tijdelijke gemeentehuis naar de nieuwbouw in het Mosae Forum. Nu, na twee jaar, 'wachten nog honderden meters archief op verwerking'.

Sinds het vorige onderzoek, in 2003, is de archivering er in elk geval niet op vooruitgegaan. De gemeente overschreed ook regelmatig de termijnen waarbinnen zij, volgens de eigen aanbestedingsregels, had moeten reageren. De onderzoekers concluderen dat dit al met al tot ernstige juridische problemen kan leiden. Immers: als bedrijven die een opdracht niet hebben gekregen dat (bij de rechter) aanvechten, staat de gemeente in haar verdediging erg zwak.

De commissie noemt het opvallend dat hoe kleiner het aanbestede bedrag is, hoe beter de gemeente zich aan haar aanbestedingsbeleid houdt. En dat is extra opvallend, want bij relatief kleine bedragen (onder de 25.000 euro) moeten toch al zware procedures worden gehanteerd, die veel werk betekenen voor de ambtenaren en de betreffende leveranciers. De vraag is waarom dat dan blijkbaar niet lukt bij grote opdrachten die een veel groter financieel (en juridisch) risico vormen.

Foto: SXC

Onderschrift: Bij de gemeente Maastricht 'wachten nog honderden meters archief op verwerking.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’