• FPS komt met klanttevredenheidsindex<br />
27 september 2010
27 sept 2010

FPS komt met klanttevredenheidsindex

Stichting Facility Performance Standard (FPS) breidt haar diensten uit met een klanttevredenheidsindex. Naast de standaard voor kwaliteit van (uitbestede) facilitaire diensten realiseren de initiatiefnemers Hospitality Consultants en Planon nu ook een standaard voor klanttevredenheid.

Met het jaarlijks publiceren van gemiddelde rapportcijfers biedt de index facilitaire organisaties de mogelijkheid om de tevredenheid van eindgebruikers te benchmarken met andere vergelijkbare organisaties. De ervaringscijfers van Hospitality Consultants met de standaard vragenlijst van FPS voor klanttevredenheidsonderzoeken laten voor dit jaar een indexcijfer zien van 6,97.

Dit indexcijfer is gebaseerd op het 'imagocijfer' voor de totale facilitaire organisatie van verschillende grote kantoorhoudende organisaties in Nederland. Het 'imagocijfer' geeft in algemene zin aan in welke mate de eindgebruiker tevreden is over de dienstverlening van de facilitaire organisatie. Daarnaast berekent FPS ook cijfers per dienst.

Deelnemers aan de FPS klanttevredenheidsindex krijgen via een webtool inzicht in een gemiddelde klanttevredenheid en de klanttevredenheid van hun eigen eindgebruikers, zowel overall als dienst-, doelgroep- en pandspecifiek (of zowel op dienst als op totaalniveau). Behalve tevredenheid geeft de index ook aan welke diensten de eindgebruiker het belangrijkst vindt. Door de tevredenheid te koppelen aan de belangrijkheid van een dienst, kunnen eenvoudig gerichte verbeteracties worden bepaald. 

Kaderje bij foto

Onderstaand enkele gemiddelde cijfers voor grote facilitaire diensten:
- schoonmaak                            6,1
- bedrijfsrestaurant                   6,8
- beveiliging en receptie            7,7
- onderhoud                               6,8
- warme drankenautomaten     6,6 

Foto: PhilipsMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’