• Fraude door crisis<br />
27 mei 2009
27 mei 2009

Fraude door crisis

Het aantal fraudes binnen het bedrijfsleven neemt door de economische crisis toe. Dat kan vooral doordat misbruik wordt gemaakt van veranderde omstandigheden en het management te weinig aandacht heeft voor fraude. Dat stelde Ernst & Young (E&Y) bij de presentatie van een groot Europees fraudeonderzoek onder werknemers. Zelf krijgt de fraudeafdeling van de accountantsorganisatie vooral zaken op haar bord die te maken hebben met financiële administratie en informatievoorziening. 'We verwachten dat het werk in onze branche verder zal toenemen', aldus Kees aan de Wiel, directeur van de fraudeafdeling. E&Y houdt zich voor bedrijfsleven en overheden voornamelijk bezig met zaken die strafrechtelijk gezien iets op kunnen leveren. 'Voorheen werden problemen meer binnen de bedrijven opgelost, nu loopt het meer via advocaten', aldus Aan de Wiel. 'Het is de verwachting dat het aantal zaken dat voor de rechter uitgevochten wordt in de toekomst zal toenemen.'
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’