• Gebouwbeheerders hebben te weinig oog voor energiebesparing
21 februari 2006
21 feb 2006

Gebouwbeheerders hebben te weinig oog voor energiebesparing

Chapeau: Meeste missers worden gemaakt in de utiliteitsbouw 

Gebouwbeheerders hebben te weinig oog voor energiebesparende maatregelen op de werkvloer. Volgens onderzoekers van SenterNovem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie van het ministerie van Economische Zaken, dwingen de hoge kosten voor gas en elektriciteit het bedrijfsleven en zorginstellingen veel meer na te denken over hoe zij kunnen besparen op hun energierekeningen.

Volgens SenterNovem worden de meeste missers gemaakt in de utiliteitsbouw. Deskundige Hans Scherpenzeel van SenterNovem wijst er op dat beheerders van kantoorpanden bij interne verbouwingen vaak geen oog hebben voor de klimaatbeheersing: ‘Je ziet vaak dat men de sensoren, die de temperatuur in een ruimte meten, vergeet aan te passen aan de nieuwe situatie. Hierdoor wordt de kamertemperatuur niet juist waargenomen met als gevolg dat een installatie onnodig veel extra energie gebruikt om de ruimte warm te houden.’ Een ander probleem wordt veroorzaakt door de nachtstand van verwarmingsinstallaties. Deze kunnen ‘s avond of ’s nachts op een lager pitje staan of zelfs automatisch uit worden geschakeld, alleen wordt er volgens SenterNovem te weinig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Scherpenzeel: ‘Het probleem ligt vooral bij de verwarmingsketels van scholen, deze kennen vaak geen nachtstand en verwarmen ’s nachts onnodig het schoolgebouw. Daar valt zeker geld te besparen. Bij ziekenhuizen ligt dat natuurlijk weer anders. Daar zie je dat men de kachel aanhoudt, immers als je ziek in je pyjama in bed ligt, wil je het eenvoudigweg niet koud hebben.’

Gesprek 

Het onderzoek van SenterNovem bracht aan het licht dat bij 62% van de ondervraagde ondernemingen en instellingen aangaf dat de gestegen energiekosten gesprek van de dag zijn. Ruim een kwart van de respondenten gaf aan vanwege de hoge rekeningen overgestapt te zijn op een andere energieleverancier. Om de vaste lasten te verlagen, gaven ondervraagden aan om energiebesparende maatregelen te nemen. Hierbij denkt tweederde van de betrokkenen aan het aansturen van de eigen medewerkers. Wat hen betreft moet er een mentaliteitsverandering komen. Scherpenzeel: ‘Mensen moeten de lampen uitdoen als zij het pand verlaten, maar ook voor vertrek de computer en de airco uitschakelen. In veel gevallen is het mogelijk om technische maatregelen te treffen.’ Opvallend is dat volgens het rapport blijkt dat 48% van de ondervraagden aangeeft een bijdrage van de overheid te verwachten als het gaat om een tegemoetkoming in gemaakte kosten. Deze verwachtingen zijn volgens Scherpenzeel niet onterecht: ‘Stel dat een bedrijf besluit om extra isolatie toe te passen, kan de overheid hier door middel van een belastingmaatregel de ondernemer tegemoetkomen.’ De onderzoeker verwijst naar een specifieke fiscale regeling, die voorziet in vergoeding van 44% van de gemaakte kosten: ‘Dat bedrag kun je dan gebruiken als aftrekpost bij de belastingopgave.’ Volgens SenterNovem valt er in Nederland nog een hoop te besparen op de energierekening. Eerder berichtte het agentschap dat het bedrijfsleven, ziekenhuizen en andere zorginstellingen tweehonderd miljoen euro te veel betalen aan energierekeningen.