• Gebrandmerkt als veilig
30 mei 2011
30 mei 2011

Gebrandmerkt als veilig

Het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) biedt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw een meerwaarde. Dat onderkent nu ook ROC van Amsterdam, als een van de eerste onderwijsinstellingen in ons land. Wijs geworden door ervaringen met brand op school, wil men alle gebouwen met het keurmerk laten certificeren. De eerste BGB-bordjes moeten er binnenkort hangen. ‘Zo’n keurmerk geeft een stuk zekerheid aan medewerkers en studenten.’

De vastgoedportefeuille van ROC van Amsterdam telt zo’n 60 gebouwen. ‘Die variëren van recente nieuwbouw tot het begin van de vorige eeuw’, vertelt Peter Weel, veiligheidsregisseur bij het Facilitair Bedrijf van het roc. Binnen deze onderwijsinstelling wordt een grote waarde toegekend aan veiligheid. ‘Wij inspecteren jaarlijks al onze gebouwen op veiligheid en daar valt ook brandveiligheid onder’, aldus Weel. ‘Dat deden we al vóórdat het BGB-keurmerk überhaupt bestond. Onze Raad van Bestuur wil verantwoord ondernemen, voldoen aan alle wet- en regelgeving. En daar hoort veiligheid, zowel fysiek als sociaal, absoluut bij.’
Volgens Weel is brand ‘een van de grootste negatieve ervaringen die je kunt hebben.’ Hij spreekt wat dat betreft uit ervaring. ‘Wij hebben, ook in het recente verleden, te maken gehad met brand. Gelukkig werkten onze systemen en BHV steeds zodanig, dat we de schade beperkt konden houden. Maar er is wel een keer een complete toiletgroep uitgebrand. Dat heeft geleid tot een aanpassing van de technische omschrijving van onze brandmeldcentrales. In alle gebouwen zijn er rookmelders aangebracht in de voorruimte van de toiletten.’

Nieuwbouw
ROC van Amsterdam heeft goede contacten met de brandweer Amsterdam-Amstelland. Bernadette Sourbag is daar regisseur brandveiligheid. ‘Het toezicht op de brandveiligheid van gebouwen wordt met name uitgevoerd door het stadsdeel’, vertelt zij. ‘Wij hebben als brandweer in deze vooral adviserende taken, kunnen ook worden ingehuurd voor controles. Bij nieuwbouw en vergunningaanvragen brengen onze preventisten advies uit. En we doen opleveringscontroles voor alle grote nieuwbouwprojecten.’ Wat die nieuwbouw betreft, kan men dan met het roc nog wel even vooruit. Daar lopen momenteel vier grote projecten: in Amstelveen, Amsterdam-Noord, op de kop van de Zuidas en in West. Samen beslaan deze bijna 80.000 vierkante meter. Weel: ‘We gaan daarvoor veel gebouwen sluiten: noodbouw, maar ook gebouwen die verouderd of ongeschikt zijn.’
Nadat Weel van het BGB-keurmerk hoorde, werd besloten de controles bij ROC van Amsterdam via die vorm te laten verlopen. ‘De grote meerwaarde van het BGB-keurmerk is dat het een zeer systematische controle van je brandveiligheid is. En die wordt bovendien jaarlijks herhaald. Het bordje op de deur geeft medewerkers en studenten ook een stuk zekerheid. Het moet eigenlijk de eer van je hele organisatie te na zijn om het certificaat te laten verlopen.’ Edgar Overmeen hoort het goedkeurend aan. Hij is directeur van Dijkoraad Viavesta uit Deventer, één van de zeven bedrijven die zelfstandig BGB-keurmerken af mogen geven. ‘Wij waren met Kiwa en brandweer Haaglanden betrokken bij de allereerste ontwikkeling van het keurmerk. In 2008 zijn wij als eerste opnamebedrijf gecertificeerd.’ Inmiddels verzorgt Dijkoraad tal van certificeringen, ondermeer voor ROC van Amsterdam.

Minimum wettelijk kader
Overmeen merkt in de praktijk nog wel eens dat aanvragers het traject dat naar een BGB-keurmerk moet leiden te duur vinden. Peter Weel ervaart de prijs niet als drempel. ‘Je moet gewoon voldoen aan de wetten: het bouwbesluit, het gebruiksbesluit en de arbowet. Wij willen het hier gewoon goed doen. Als onderwijsinstelling beschikken we echter niet over het geld voor bovenwettelijke maatregelen en dus kiezen we voor het minimum wettelijk kader. Dat is ook het toetsingskader voor de handhavers.’ ROC van Amsterdam besloot in 2010 om de stap naar een breed gevoerd BGB-keurmerk te gaan maken. Weel: ‘We hadden een vrij goed beeld van wat er niet in orde was. Daar hebben we voor 2011 voldoende budget voor vrijgemaakt. Nu gaan we stap voor stap richting keurmerken. Bij de nieuwbouw verwachten we geen problemen. Die moet aan de wetten voldoen. Het is dus simpelweg controleren van de bestaande gebouwen. We hopen het eerste gebouw voor de zomer helemaal te hebben afgerond. Dat is het Jan des Bouvriecollege aan de Ruysdaelstraat.’
Volgens Sourbag wijst de praktijk uit dat nieuwbouw lang niet altijd voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden. ‘Dat komt door vermeende kennis bij aannemers’, oordeelt zij. ‘Dat is ook een kwestie van opvoeden. Daarbij ligt de voornaamste rol bij de opdrachtgever, zoals ik het zie.’ Weel is duidelijk naar de bouwers waarmee wordt gewerkt: ‘We melden expliciet dat we een controle laten uitvoeren door Dijkoraad. Wanneer die controle gebreken aan het licht brengt, heeft dat gevolgen. Dan nemen we in het ergste geval het gebouw niet af.’ Overmeen vindt dat logisch. ‘Dan wordt letterlijk het niveau niet gehaald en is er dus gefaald.’ Uit de vooroplevering van een nieuwbouwpand komt vaak nog een hele lijst met opleverpunten. Wanneer die afgewerkt zijn, moet het gebouw in orde zijn. ‘Ik kan me voorstellen dat onze aanwezigheid niet door iedereen als prettig wordt ervaren’, beseft de Dijkoraad-directeur. ‘Maar aan een controle is niet vreemd. Men is het misschien niet gewend. De checklists waarmee wij werken zijn openbaar. Alle bouwers krijgen die ook al op voorhand.’

Verantwoordelijkheden
Peter Weel beseft dat ook ROC van Amsterdam zélf een aantal verantwoordelijkheden moet nemen, om tot goede en brandveilige gebouwen te komen. ‘Onze BHV moet op orde zijn, er moeten vluchtplannen hangen, er moeten goede ontruimingsplannen worden geschreven. Je hele interne organisatie moet goed zijn. Wij zijn en blijven als opdrachtgever op elk moment verantwoordelijk. Wanneer we bij een incident niet alles goed op orde hebben, hebben we een groot probleem.’ Edgar Overmeen prijst de manier waarop ROC van Amsterdam te werk gaat. ‘Dit is voor ons de eerste onderwijsinstelling die de zaken zó aanpakt. We zijn inmiddels ook met de Universiteit én Hogeschool van Amsterdam in gesprek over het keurmerk.’ En ook al ligt het zwaartepunt nog in de Randstad: er lijkt meer beweging in onderwijsland te komen. Dat is iets wat ook de brandweer toe zou juichen. Bernadette Sourbag: ‘Wij hebben samen met de korpsen van Rotterdam, Den Haag en Utrecht gezegd dat we het BGB-keurmerk ondersteunen én willen uitdragen. Grote gebouwen als scholen zijn risico-objecten en het is goed als die gecertificeerd zijn. Dan hebben wij er als brandweer minder omkijken naar, al blijven we wel ons gezicht laten zien.’ Voor de toekomst ziet zij het aanbrengen van gradaties in het BGB-keurmerk als een optie. Ook een koppeling aan het model Integraal Brandveilig Bouwen  van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV, is een mogelijkheid. Als het aan Peter Weel ligt, gaat ROC van Amsterdam de keurmerken niet ter promotie van de opleidingen gebruiken. ‘Veiligheid kan nooit een onderdeel van je werving zijn. Dat is een basisvoorziening. Het moet op een school gewoon veilig zijn.’
Ton de KortMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’