• Gebrek aan flexibiliteit kost arbeidspotentieel<br />
18 april 2011
18 apr 2011

Gebrek aan flexibiliteit kost arbeidspotentieel

Doordat werkgevers te weinig openstaan voor tijd-ruimtelijke flexibele werkoplossingen, gaat er een groot arbeidspotentieel verloren. Als er ruimte voor flexibel werken is, zijn professionals bereid om tot maar liefst 35% meer per week te werken. Dit blijkt uit onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Moneypenny, specialist op het gebied van het nieuwe werken.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de respondenten meer belang hechten aan flexibiliteit dan aan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling. De respondenten -merendeel vrouwen- werd gevraagd hoeveel uur per week zij nu werken, en tot hoeveel uur per week zij bereid zijn te werken. Gemiddeld genomen werken de respondenten nu 23,1 uur per week. Als hen geen flexibiliteit zou worden geboden, zouden ze gemiddeld 25 uur per week willen werken. Wanneer hen echter wel volledige flexibiliteit (bijvoorbeeld thuiswerken, zelf uren over de week kunnen verdelen, et cetera) wordt geboden, dan is de gemiddelde bereidheid 31,2 uur per week: een winst per werknemer van 8,1 uur ofwel 35% ten opzichte van hun huidige arbeidsuren.

Pascale Peters, universitair docent Bedrijfskunde & Strategisch Personeelsmanagement aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘De uitkomsten van ons onderzoek bevestigen wat al lange tijd gedacht werd, maar de potentieel te behalen winst is opmerkelijk hoog. De respondenten uit het kandidatenbestand van Moneypenny vormen een bijzondere groep op de arbeidsmarkt die al bekend is met de mogelijkheden van flexibel werken, maar die groep is groeiende. Bedrijven realiseren zich onvoldoende hoeveel arbeidskracht nu verloren gaat. Zeker met de verwachte golf babyboomers die de komende jaren met pensioen gaat, is dit relevante kennis voor werkgevers: door meer flexibiliteit te bieden, kunnen ze een deel van de krapte door vergrijzing opvangen.’

Uit een vergelijking tussen de twee belangrijkste werkkringen van de respondenten van dit onderzoek blijkt dat zzp'ers in verhouding tot werknemers in loondienst meer belang hechten aan tijd-ruimtelijke flexibiliteit. Zij waardeerden de volgende zaken nog hoger dan werknemers in loondienst: af en toe kunnen thuiswerken, werktijden afstemmen met privé, zelf werktijden kunnen bepalen, elke week kunnen thuiswerken, invloed hebben op het aantal uur dat ze gemiddeld per maand werken, in de avonden en in het weekend kunnen werken.

 

Onderschrift: Bedrijven realiseren zich onvoldoende hoeveel arbeidskracht verloren gaat.