• Gebruikersstation met Hygiene functie
28 januari 2013
28 jan 2013

Gebruikersstation met Hygiene functie

Conform het Drinkwaterbesluit is de  exploitant van een drinkwaterinstallatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater op de tappunten dan wel veiligheidsarmaturen. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, moet iedere installatie ook volgens het ontwerp en de voorschriften worden geëxploiteerd. Er mag bijvoorbeeld geen stagnatie optreden die langer dan zeven dagen duurt. In veel gebouwen, zoals scholen of hotels, zijn langere gebruiksonderbrekingen niet of nauwelijks te vermijden. Voor dergelijke omgevingen ontwikkelde Viega het gebruikersstation met Hygiene+ functie.
Het gebruikersstation met Hygiene+ functie wordt decentraal geïnstalleerd ter beveiliging van stagnatiegevoelige gebouwonderdelen. Het gebruik van het station is zinvol in alle gebouwen waar zich regelmatig gebruiks-onderbrekingen voordoen. Daarbij kan worden gedacht aan scholen of openbare gebouwen, zoals hotels of ziekenhuizen. Het gebruikersstation herkent middels extra sensoren de gebruiksparameters en start als elektronische gebruiker het gebruik. Er wordt gebruiks- en volumeafhankelijk net zo veel gespoeld als voor behoud van de drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is – een even rendabele als betrouwbare oplossing.
Het gebruikersstation verschilt daarmee van centrale oplossingen die altijd het volledige leidingnet spoelen. Bovendien voorkomt het Viega gebruikersstation met Hygiene+ functie dat een lokale belasting van het water de drinkwaterkwaliteit van de totale installatie nadelig beïnvloedt.

Eenvoudige installatie
Het Viega gebruikersstation kan in koud- en/of warmwaterinstallaties worden ingezet. Het station kan in voorwand- of droogbouwsysteem worden ingebouwd of los worden opgebouwd. Om de ingebruikname zoveel mogelijk te vereenvoudigen is het gebruikersstation al kant-en-klaar voorgemonteerd en vooringesteld. Individuele aanpassingen kunnen met de bijbehorende software worden doorgevoerd.
Gedocumenteerde veiligheid
Het nieuwe gebruikersstation van Viega documenteert de automatische waterverversing zeer uitgebreid. Gedurende meerdere jaren worden de spoelcycli en -tijden, de gespoelde waterhoeveelheid en de watertemperatuur vóór en na de verversing manipulatieveilig vastgelegd. Zo kan het gebruik volgens de voorschriften doeltreffend worden aangetoond.

Veelomvattend Hygiene+ concept
Het nieuwe gebruikersstation maakt deel uit van het omvangrijke Viega Hygiene+ concept. Hiertoe behoren naast het ontwerp met de Viptool software, ook de programmeerbare bedieningsplaat Visign for Care en de insteekpershuls volgens het venturi-principe. Iedere ontwerper beschikt zo over een optimale, gebouwspecifieke oplossing waarmee de drinkwaterinstallatie tegen stagnatie wordt beveiligd.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’