• Geen benul van autokosten
18 april 2012
18 apr 2012

Geen benul van autokosten

Een kwart van de automobilisten weet niet wat hij of zij op jaarbasis kwijt is aan autokosten. Zij denken ook niet de juiste keuzes te hebben gemaakt qua mobiliteitsmogelijkheden. Dat blijkt uit een landelijke online peiling van Athlon Car Lease onder 455 zakelijke en particuliere automobilisten. Op de vraag of het bedrijf waar men werkzaam is een mobiliteitsbeleid hanteert waarbij is nagedacht over de juiste combinatie van milieu, kosten en wensen van de medewerkers geeft de helft aan dat dit niet het geval is. Zo wil 60 procent van de medewerkers meer keuze en flexibiliteit hebben rondom mobiliteit binnen het bedrijf. 43 procent van de ondernemers geeft ook aan onvoldoende te weten wat de exacte mobiliteitskosten zijn voor hun rijdend wagenpark. Uit de peiling blijkt dat circa 40 procent van de ondervraagden een betere informatievoorziening wenst om zo voordelig en milieuvriendelijk mogelijk te rijden. Ruim 1 op de 3 respondenten zegt namelijk onvoldoende kennis te hebben van alle mogelijkheden die er zijn. 53 procent geeft aan nooit de aanschaf van een auto te hebben overwogen die niet op een fossiele brandstof als benzine of diesel rijdt. Degenen die dat wel hebben gedaan, keken vooral naar een hybride, elektrische of lpg-auto.



Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’