• Geen discussies meer met verzekeringen dankzij keurmerk.
16 februari 2012
16 feb 2012

Geen discussies meer met verzekeringen dankzij keurmerk.

Het is voor organisaties van groot belang dat risico’s met betrekking tot brandveiligheid zo compleet mogelijk worden afgedekt.
Brandveiligheid is complexe materie die vraagt om specialistische kennis en kwaliteitsborging. Wanneer de risico’s niet goed afgedekt zijn heeft dit vaak grote consequenties. Smits van Burgst Beveiliging (Oosterhout NB), zelfstandig onderdeel van de Smits van Burgst Groep, is als één van de eerste Nederlandse adviesbureau door LPCB Nederland B.V. gecertificeerd als opsteller Integraal Plan Brandveiligheid en uitgangspuntendocumenten (UPB’s) voor brandveiligheid. Smits van Burgst Beveiliging borgt hiermee de kwaliteit en expertise bij het opstellen van een uitgangspuntendocument voor een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) zoals wordt toegepast in het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken. De wisselende kwaliteit van uitgangspuntendocumenten zorgt er nog steeds voor dat brandmeldinstallaties vaak niet worden geaccepteerd. Dat is de reden dat bevoegde autoriteiten en verzekeraars vragen om expertise en borging van kwaliteit bij het opstellen van een UPD. Met het behalen van dit keurmerk heeft Smits van Burgst Beveiliging zich eveneens gekwalificeerd tot onafhankelijk en deskundig opsteller van UPD’s voor Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties (Programma’s van Eisen). Met deze nieuwe certificering door LCPB kan Smits van Burgst Beveiliging aantonen dat het naast beveiligingsvraagstukken ook is gespecialiseerd in brandveiligheidvraagstukken. Met de nieuwe certificering is Smits van Burgst Beveiliging goed voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving per 1 april 2012, wanneer het nieuwe Bouwbesluit in werking treedt. Daarmee komt de regeling Brandmeldinstallaties (BMI) 2002 te vervallen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’