• Geen extraatjes meer voor medewerkers   <br />
09 juni 2009
09 jun 2009

Geen extraatjes meer voor medewerkers  

Bedrijven investeren dit jaar substantieel minder om hun medewerkers te motiveren. Dit blijkt uit onderzoek van projectbureau A&A uit Diemen. In vergelijking met 2008 wordt niet alleen gekort op extra's zoals de bedrijfskapper en bedrijfsmasseur. Ook op het budget voor teamuitjes, scholing en trainingen wordt flink gekort.

Bij een telefonische enquete onder hoofden personeelszaken en hr-managers van middelgrote en grote bedrijven is gebleken dat bij tenminste 85% bezuinigd wordt op voorzieningen voor het personeel. In het verleden gingen nog hele afdelingen op training of op motivatieweekend met daarin de meest spectaculaire activiteiten zoals rijden met Hummers of snowscooters. Dit jaar zijn de budgetten, wanneer ze nog tenminste nog bestaan, gekort tot het niveau van een avondje bowlen met bier en bitterbal.

Vooral bij grote dienstverlenende bedrijven werden in het recente verleden evenementen, uitjes en andere extra's zoals maaltijdvergoedingen belangrijk gevonden voor de binding tussen mensen en hun bedrijf. Managers waren vaak bang dat hun mensen anders te gemakkelijk zouden kiezen voor een andere baan bij een werkgever die nog ruimhartiger was. Als gevolg van de crisis echter bedenken werknemers zich momenteel vaak 2 keer extra voordat ze een nieuw onzeker avontuur aangaan. Omdat ook de bedrijfsresultaten onder druk staan zijn vervolgens de budgetten voor niet noodzakelijk geachte extra's vaak geheel verdwenen. En wordt er op investeringen in motivatie en opleiding drastisch gekort.

Cijfermatig samengevat bezuinigt tenminste 85% van de bedrijven op personeelskosten. Slechts 25 % gaat zover om de salarissen te bevriezen maar de overige bedrijven bezuinigen allemaal in meer of mindere mate op voorzieningen voor het personeel zoals motiverende teamuitjes (75%), maaltijdvergoedingen (50%), en scholing (45%). Desgevraagd verklaren de personeelsmanagers zich wel bewust te zijn van de risico's maar niet te kunnen ontsnappen aan de algemene bezuinigingstrend. Zelfs bij bedrijven die niet direct met levensbedreigende problemen geconfronteerd worden ontkomen managers er niet aan om over de hele linie te korten op voorzieningen voor het personeel. Daardoor en als gevolg van een vaak verhoogde werkdruk doordat vacatures niet worden ingevuld is er weinig positieve aandacht voor de motivatie van medewerkers.

 

Foto: HLP

Onderschrift: De helft van de ondervraagde bedrijven in het onderzoek bezuinigt op maaltijdvergoedingen.