• Geen garanstelling voor Roermonds ziekenhuis<br />
25 mei 2010
25 mei 2010

Geen garanstelling voor Roermonds ziekenhuis

De provincie Limburg geeft het Laurentius Ziekenhuis Roermond vooralsnog niet de gevraagde 10 miljoen euro garantstelling of achtergestelde lening. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) vorige week aan het ziekenhuis geschreven.

Met de garantie of het geld hoopte het Laurentius een lagere rente op de financiering van zijn 102 miljoen euro kostende nieuwbouwplannen te krijgen. GS vinden de onderbouwing van de aanvraag echter te beperkt om een beslissing te kunnen nemen. Bovendien moeten de plannen van Laurentius aantoonbaar passen binnen een nieuwe totaalvisie voor het ziekenhuiswezen in Limburg, voordat de provincie een besluit kan nemen over verzoeken van het ziekenhuis, schrijven GS.

Hetzelfde geldt voor het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Dit ziekenhuis had de provincie gevraagd om een achtergestelde lening van 20 miljoen euro voor de financiering van nieuwbouw. Ook in deze zaak liet de verantwoordelijk gedeputeerde Noël Lebens eerder weten dat ziekenhuizen gezamenlijk moeten optrekken, voordat de provincie een beslissing neemt over geld.

Atrium en het Orbis Medisch Centrum in Sittard onderzochten sindsdien samenwerking. Eerder deze week werd bekend dat dit jaarlijks een besparing van maximaal 40 miljoen euro zou kunnen opleveren.

Een jaar geleden besloot de provincie voor 5 miljoen euro borg te staan voor een sociaal plan van het noodlijdende Orbis. Na deze beslissing vroegen andere ziekenhuizen onafhankelijk van elkaar om provinciaal geld. Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) spande vergeefs een kort geding aan uit protest tegen de 'staatssteun'.

Een woordvoerster van het Laurentiusziekenhuis zei in een reactie een onderzoek van Twijnsta Gudde naar samenwerking in de zorg in Limburg af te wachten. De conclusies hiervan worden begin volgende maand openbaargemaakt. Op basis daarvan ontwikkelt de provincie een visie over de zorg. Die visie ligt dan weer ten grondslag aan het al dan niet financieel steunen van ziekenhuizen.