• Geen groene prioriteiten voor transporteurs <br />
05 november 2009
05 nov 2009

Geen groene prioriteiten voor transporteurs

Slechts de helft van de Nederlandse transportbedrijven voert actief beleid om hun transportvloot milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken. Bovendien stimuleert slechts 49% zuinig rijden, 'het nieuwe rijden', binnen hun onderneming, zo blijkt uit een enqu(ee)te van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 50 grote Nederlandse transporteurs.

Dat de transportsector actie moet ondernemen blijkt uit eerder onderzoek. Daaruit bleek dat sinds 1990 de uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse transportbedrijven met bijna 80% is toegenomen. In de luchtvaart zijn de broeikasgasemissies zelfs meer dan verdubbeld.

'Duurzaamheid bungelt letterlijk en figuurlijk onderaan het prioriteitenlijstje van transporteurs, zegt Jeroen Boonacker, voorzitter logistiek- en transportsector PricewaterhouseCoopers.  'Uit onze benchmark blijkt dat slechts 10% actief milieubesparingen realiseert door middel van ketensamenwerking. Bij de transporteurs leeft de overtuiging dat duurzaamheidinvesteringen voor te lage besparingen zorgen. Daarnaast kijken de opdrachtgevers van transporteurs alleen naar prijs en minder naar duurzaamheid. Door het verhogen van de beladingsgraad van een transportmiddel is besparing mogelijk, maar slechts 52% formuleert doelstellingen op dit gebied.'

Dat is volgens Boonacker een gemiste kans. 'Duurzaam ondernemen, mits goed toegepast, zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen, een hogere bedrijfswaardering door aandeelhouders en stakeholders en concurrentievoordeel. Ondernemingen benutten onvoldoende de kansen om voorsprong te nemen via het toepassen van groene technologieën en samenwerking.'

Slechts een vijfde van de ondervraagde ondernemingen rapporteert milieuresultaten of meet de CO2 voetprint. Hans Schoolderman, director duurzaamheid bij PwC:  'Het monitoren en rapporteren van milieu- en sociale prestatie-indicatoren is een noodzakelijke eerste stap. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de huidige situatie en om verbeteringen aan te brengen zonder grote investeringen. Er zijn namelijk genoeg kansen voor logistiek en transportondernemingen om voordeel te behalen met een duurzame strategie.'

Foto: SXC

Onderschrift: Bij de transporteurs leeft de overtuiging dat duurzaamheidinvesteringen voor te lage besparingen zorgenMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’