• Geen ontsnappen aan unieke beveiliging
20 december 2005
20 dec 2005

Geen ontsnappen aan unieke beveiliging


Het bedrijventerrein Brientjenspolder in de gemeente Made in Noord-Brabant beschikt sinds kort over een uniek beveiligingssysteem. Alle vluchtroutes voor autoverkeer worden automatisch afgesloten zodra het inbraakalarm afgaat. Het systeem is de afgelopen jaren ontwikkeld door twee studenten van de politieschool, Jefta de Laat en Arjan van der Pol, die bij het politieteam Geertuidenberg/Drimmelen stage liepen. De provincie en gemeente leverden een financiele bijdrage van 25.750 euro. Het project staat landelijk in de belangstelling.

Het zogenaamde Bollard-systeem werd door het duo ontwikkeld in samenwerking met de ondernemers, politie, brandweer en de gemeente. Dit als een reactie op een echte inbraakgolf op het industrieterrein. Bij enkele ondernemers werd in korte tijd meerdere keren ingebroken. Naast de diefstal van goederen werd in een korte periode veel materiele schade aan de panden aangericht. De inbraakgolf zorgde voor veel overlast voor klanten en onrust onder de ondernemers. ‘Wij hebben dankbaar geprofiteerd van het feit dat de studenten op zoek waren naar een afstudeeronderwerp. Nu konden wij die mogelijkheid bieden en er ook zelf van profiteren’, aldus de voorzitter van de Bedrijvenvereniging, R.M.L.J. Broeders. Het Bollard-systeem maakt deel uit van een compleet beveiligingsplan dat voor het industrieterrein is gemaakt. Centraal in het systeem staan verzonken obstakels, de zogenaamde bollards. Op de toegangswegen gaan stoplichten op rood en rijzen verlichtte metalen zuilen uit de grond. Auto’s is het hierdoor niet mogelijk het terrein te verlaten. De twee bedenkers van het totaal lieten zich inspireren door een soortgelijk systeem dat wordt gebruikt in de binnenstad van Tilburg.

Nacht ijs

Bij de ontwikkeling van het systeem is men niet over een nacht ijs gegaan. Omdat het hier om een totaal nieuwe aanpak gaat, nam de voorbereiding vrij veel tijd in beslag. Voordat het nieuwe systeem in gebruik werd genomen zorgde een particulier beveiligingsbedrijf voor de beveiliging van het terrein gedurende de nachtelijke uren. ‘Dit is nu niet meer noodzakelijk. Ieder bedrijf heeft nu een eigen vorm van beveiliging’,geeft de voorzitter aan. Aan de ontwikkeling van het idee van de twee studenten hebben verschillende partijen financieel bijgedragen. Niet alleen de provincie kwam met een bijdrage van 25.000 euro over de brug in het kader van het stimuleringsprogramma Kwaliteit Bedrijventerreinen, maar ook de gemeente. Deze betaalde voor het project 7500 euro in de vorm van een stimuleringssubsidie. Uniek is ook dat de zuilen staan in de openbare weg. ‘Om dat te bereiken moeten heel wat juridische probleempjes worden opgelost,’ laat Broeders weten. Het gehele systeem is in eigendom van de bedrijvenvereniging, waar alle bedrijven op het terrein bij zijn aangesloten. Afgesproken is dat deze bedrijven over een periode van tien jaar een vast bedrag betalen.

Toegankelijk

Een van de belangrijkste voordelen van het bollard-systeem is dat het bedrijventerrein Brientjenspolder ook in de nachtelijke uren toegankelijk blijft voor leveranciers. Bij veel andere beveiligingssystemen is dat niet het geval. Ook het karakter van openbare weg voor de wegen op het bedrijventerrein blijft behouden. ‘Daarnaast wordt meeliften, ook wel freeriden genoemd, voorkomen. Andere bedrijventerreinen hebben inmiddels belangstelling getoond voor het systeem. Ook de provincie en gemeenten hebben interesse in het bollard-systeem. ‘Zij kunnen altijd bij ons terecht. Het is niet nodig twee keer het wiel uit te vinden. Wij zullen anderen graag helpen.’

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’