• Gemeenten zien bedrijfsvastgoed over het hoofd voor aanleg groene daken
04 augustus 2010
04 aug 2010

Gemeenten zien bedrijfsvastgoed over het hoofd voor aanleg groene daken

Nederlandse gemeenten zien de mogelijkheden voor de aanleg van groene daken op bedrijfspanden over het hoofd. Dat concludeert Branchevereniging VHG na een telefonisch onderzoek. “Wij juichen het van harte toe, dat de ontwikkeling van groene daken met behulp van subsidie wordt ondersteund. De resultaten in het particuliere segment laten zien, dat er behoefte aan is. Anderzijds zouden de positieve effecten van groene daken nog verder kunnen uitbreiden als gemeenten zich in de communicatie over de subsidie ook op de zakelijke markt zouden richten. Dat gebeurt nu nog te weinig en beschouwen wij als een gemiste kans”, vindt VHG-directeur Egbert Roozen.

Branchevereniging VHG adviseert en behartigt de belangen voor ruim 1.200 bedrijven in de groene sector. In opdracht van VHG interviewde bureau Veldwerk Optimaal in juni tien gemeenten over hun subsidieregelingen voor groene daken: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Apeldoorn, Delft, Leeuwarden en Nieuwegein. Er bleken zowel grote overeenkomsten als verschillen te bestaan tussen de regelingen. De aard van de regelingen bleek voor vrijwel iedere gemeente gelijk: een bijdrage van een bedrag per vierkante meter gerealiseerd groen dak. De hoogte van de bijdrage varieerde echter van 5 tot 50 euro. Ook bleken er grote verschillen in het totaal aantal gerealiseerde daken. Groningen en Rotterdam zijn koplopers met respectievelijk 95 en 53 projecten. Den Haag en Amsterdam volgen met 33 en 20 gerealiseerde projecten. Leeuwarden sluit nu nog de rij met 1 project.
Opvallend is dat de gerealiseerde groene daken vooral in het particuliere segment plaatsvonden. En dat terwijl er in het zakelijke segment (commercieel en non-profit) relatief meer daken worden gebouwd. VHG-directeur Egbert Roozen roept gemeenten dan ook op stimuleringsmaatregelen meer onder de aandacht te brengen van zakelijke doelgroepen. “Niet alleen bedrijven, maar ook projectontwikkelaars en woningcorporaties. Het is ook een traject van de lange adem. Gemeenten moeten pas gestarte subsidieregelingen niet te snel aan de kant schuiven. Het duurt vaak enige tijd voordat een regeling aanslaat.”
Dat groene daken nut hebben, staat buiten kijf, aldus Roozen. “Ze helpen steden duurzaam compact en klimaatbestendig te zijn. Groene daken leveren een enorme bijdrage aan de opgaven waar gemeente voor staan. Bij verdichting van functies op hetzelfde oppervlak zorgen groene daken  toch nog voor een hoge ruimtelijke kwaliteit. Ook tempert een groen dak de hittestress in een stad, isoleert het een gebouw, houdt het grote hoeveelheden neerslag vast en bindt het fijnstof en CO2 zodat de luchtkwaliteit nog eens verbetert. Een reden dat buurlanden als Duitsland en Denemarken al veel verder zijn in het stimuleren en realiseren van groene daken.
Branchevereniging VHG neemt daarom het standpunt in dat Nederlandse overheid veel meer moet doen om groene daken te stimuleren dan nu het geval is. Zo kun je ecologische en economische doelen tegelijk bedienen. Dus ook in tijden van bezuinigingen groene daken blijven subsidiëren, omdat het effect pas na enkele jaren zichtbaar wordt. Daarnaast is de boodschap van VHG om de zakelijke markt actief te betrekken bij groene daken, omdat deze grotere oppervlakten ineens kunnen realiseren. Zowel bij nieuwbouw als renovatie kan een subsidie-instrument een uitstekend hulpmiddel zijn. Nieuwbouwprojecten en bezittingen van corporaties kunnen namelijk prima profiteren van groensubsidies van gemeenten.”

 


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’