• <strong>Gezamenlijke inkoop ict gemeenten bemoeilijkt</strong>
14 januari 2008
14 jan 2008

Gezamenlijke inkoop ict gemeenten bemoeilijkt

De gezamenlijke inkoop van ict door gemeenten wordt bemoeilijkt door de heterogeniteit van de deelnemende gemeenten binnen de ict-inkoopcombinaties. Hierdoor blijft een homogene vraagbundeling veelal achterwege. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van bureau Zenc onder alle 443 Nederlandse gemeenten in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Daarnaast blijkt dat vooral de kleine gemeenten relatief ondervertegenwoordigd zijn in de 183 gemeenten die deelnemen in een ict-inkoopcombinatie. Gezamenlijke inkoop is daarmee overwegend een verschijnsel dat zich voordoet bij grotere gemeenten. Bovendien wordt in strategische documenten onvoldoende tot geen aandacht besteed aan de lange termijn.

De aanleiding en motieven voor gemeenten om te participeren in ict-inkoopcombinaties, zijn het realiseren van kostenreductie en schaalvoordelen, het verlagen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan interne klanten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt Zenc dat gemeenten voorlopig vooral in kleinschalig verband hun ict-inkoop dienen te organiseren. Op die manier kunnen ze een eenduidige vraag formuleren ten aanzien van functionele en technische eisen van ict.

Ict-combinaties als GoVUnited met een groot aantal leden, hebben vooralsnog een heterogene samenstelling van deelnemers. Hierdoor neemt de kans om te komen tot een gebundelde homogene vraag af. Dit gegeven zien de onderzoekers als een aandachts- en verbeterpunt voor ict-inkoopcombinaties indien zij succesvol willen blijven.

Indien deze inkoopcombinaties geen homogene vraag meer kunnen bundelen, veronderstellen de onderzoekers dat er vervreemding tussen gemeenten en inkoopcombinaties ontstaat vanwege het gegeven, dat niet daadwerkelijk aan de behoefte van de afzonderlijke leden kan worden voldaan. Hierdoor ontstaat het risico dat op termijn gemeenten niet of nauwelijks meer deelnemen in een gezamenlijke inkoop en zowel het afzonderlijke als gezamenlijke belang daardoor wordt ondermijnd.

Op het moment dat het aantal leden toeneemt, zal de kans op heterogeniteit tussen de deelnemers stijgen, zo stellen de onderzoekers. Hierdoor wordt een gebundelde homogene vraag bemoeilijkt. De reden dat er heterogeniteit tussen organisaties optreedt, is datCoenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’