• Groeiend aanbod Vakdagen Schoonmaak
09 juli 2007
09 jul 2007

Groeiend aanbod Vakdagen Schoonmaak

Chapeau: Meer deelnemers en meer lezingen in Apeldoorn

Voor de tweede keer op rij worden op 5 en 6 september in de Americahal in Apeldoorn de Vakdagen Schoonmaak gehouden. De organisatie, Weekblad Facilitair & gebouwbeheer, borduurt voort op de basis die vorig jaar werd gelegd. Het aanbod is in vergelijking met de eerste editie flink gegroeid.

Op de eerste vakdagen, die nog bescheiden van omvang waren en die bezocht werden door zo'n vijfhonderd belangstellenden, is vanuit het werkveld over het algemeen positief gereageerd. Een aantal deelnemers typeerde het evenement als een mooi alternatief dan wel een prima aanvulling op het grootschalige, steeds internationale wordende evenement ISSA/Interclean.

Het aantal van 28 standhouders, dat vorig jaar werd ingeschreven, is inmiddels ruimschoots overschreden. Beursmanager Aleike Roos van HoLaPress Communicatie streeft ernaar het aantal van vijftig te bereiken. 'De intentie is om met de vakdagen een dusdanige positie te verwerven dat de bedrijven in de sector niet om ons heen kunnen', verduidelijkt Aleike Roos.

Het programma van de Vakdagen Schoonmaak bestaat uit een bedrijfs- en productinformatiemarkt. Een nieuw concept dat in Apeldoorn wordt beproefd is 'Het blauwe plein'. Initiatiefnemer OSB heeft samen met RAS en SVS het idee naar voren gebracht voor een centrale ontmoetingsplaats, waar ondernemers en medewerkers van deelnemende organisaties elkaar informeel kunnen ontmoeten en informatie uitwisselen.

Een ander belangrijk onderdeel van het schoonmaakevenement vormt de reeks lezingen. De lezingen, die vorig jaar uitstekend werden bezocht, zijn fors uitgebreid. Niet alleen keynotesprekers houden er presentaties, maar ook deskundigen uit de facilitaire sector zullen op verzoek van standhouders specifieke schoonmaakonderwerpen toelichten.
Onderwerpen die tijdens het lezingenprogramma aan bod komen, zijn onder meer: nut en noodzaak van Europees aanbesteden, dagschoonmaak, ecolabels, productveiligheid en ISO-certificering. Op de informatiemarkt presenteren leveranciers hun producten en diensten.

Tijdens de vakdagen presenteert Cor van der Velden, die 21 jaar voorzitter is geweest van FMG, de hernieuwde uitgave van zijn boekje 'De meest gestelde vragenMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’