• Groninger Forum<br />
20 mei 2009
20 mei 2009

Groninger Forum

De bouw van het Groninger Forum en de aanpak van de oostzijde van de Grote Markt van Groningen gaan 170 miljoen euro kosten. In het Forum, dat achter de oostzijde van de Grote Markt moet verrijzen, worden onder meer de bibliotheek, delen van het Groninger Museum, een bioscoop en een debatcentrum ondergebracht. Het project moet in 2015 klaar zijn. De gemeente heeft voor de bouw van het complex ruim 30 miljoen euro gereserveerd. De rest van de investering wordt gedekt via een bijdrage van 35 miljoen euro uit de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn en een Europese subsidie van 10 miljoen euro. De overige kosten moeten onder meer worden betaald uit de opbrengst van een nieuwe parkeergarage onder het Forum. Het 42 meter hoge gebouw, dat werd ontworpen door NL Architects, moet een trekpleister voor toeristen worden. De gemeente verwacht dat het Forum jaarlijks door twee miljoen mensen zal worden bezocht.