• <font size=Grote belangstelling voor pps-project Doetinchem" >
26 augustus 2010
26 aug 2010

Grote belangstelling voor pps-project Doetinchem

Gemeenten, projectontwikkelaars en beleggers staan steeds vaker open voor publiek-private samenwerking bij nieuwe projecten. De bouw van het nieuwe belastingkantoor in Doetinchem, dat wordt gebouwd door de Rijksgebouwendienst, de Belastingdienst en Facilicom Services Group, geniet volop belangstelling. Voorlichtingsessies over dit project waren in korte tijd volgeboekt. 

Harold Hinfelaar, business unitmanager multiservices en pps bij Facilicom, leidt uit de grote belangstelling voor de voorlichtingssessies af dat de opdrachtgevers inmiddels open staan voor nieuwe vormen van aanbesteding.  ‘Langzaamaan dringt het inzicht door dat het puur aanbesteden op de laagste initiële kosten leidt tot inefficiënte en slecht beheersbare processen en tot onnodig hoge kosten in de exploitatiefase’, stelt Hinfelaar. ‘Wij zijn heel blij dat we nu kunnen aantonen dat het ook anders kan. Dit gebouw wordt niet alleen extreem efficiënt gebouwd, maar is ook goedkoper te exploiteren. Daarnaast is het bijzonder duurzaam – zowel in energetisch opzicht als in termen van een eventuele bestemmingswijziging.’

Facilicom verzorgt de totale huisvesting van het nieuwe belastingkantoor en is verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, het bouwen en alle installaties, het onderhoud, de inrichting, het schoonhouden, beveiligen, bewaken en cateren voor een looptijd van vijftien jaar. Dochterbedrijf Breijer Bouw en Installatie past onder meer een revolutionair gevelbekledingsysteem toe waardoor het kantoorgebouw in de toekomst eventueel ook als appartementencomplex kan dienen. Bij het bouwen wordt gebruik gemaakt van building information modeling (bim), een proces waarbij de bouwgegevens worden gegenereerd en beheerd gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw.

Om tegemoet te komen aan de vele aanvragen heeft Facilicom twee extra bijeenkomsten ingelast op 17 september en 29 oktober. Tijdens deze sessies wordt zowel ingegaan op de pps-constructie als op het bouwkundig ontwerp als op het aanbestedingsproces vanuit de aanbestedende partij. Hinfelaar: ‘We menen dat we hier geschiedenis aan het schrijven zijn. Dit is de toekomst. Zeker nu gemeenten en woningcorporaties moeten bezuinigen kan er enorme winst geboekt worden met dit soort innovatieve trajecten.’