• Handreiking voor exploitatie vastgoed
16 oktober 2008
16 okt 2008

Handreiking voor exploitatie vastgoed

Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. Dat is de titel van de Handreiking voor financiële afspraken voor de exploitatie van maatschappelijk vastgoed die onlangs tijdens het congres Bouwstenen voor sociaal te Apeldoorn is gepresenteerd.

De Handreiking is opgesteld door een speciaal ingestelde commissie, met vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties, vastgoedsector, zorg en onderwijs, onder voorzitterschap van Aart Hordijk, directeur ROZ Performancemeting en hoogleraar Waardebepaling aan de Nyenrode Business Universiteit.

De commissie heeft zich gebogen over de verschillende manieren waarop exploitatieberekeningen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, culturele voorzieningen, buurthuizen en sportaccommodaties worden uitgevoerd. Allereerst is een inventarisatie van de meest gebruikelijke methodieken gemaakt. De commissie heeft zich vervolgens geconcentreerd op de voor de exploitatieberekeningen belangrijkste parameters en de onderbouwing daarvan. Een en ander heeft geresulteerd in de huidige versie van de Handreiking.

Deze versie van de Handreiking wordt beschouwd als een consultatiedocument. In de komende periode verzamelt de commissie eventuele commentaren van potentiële gebruikers. De uiteindelijke versie van de Handreiking Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed kan dan door iedereen die zich bezighoudt met exploitatieberekeningen van maatschappelijk vastgoed als naslagwerk worden gebruikt en is bedoeld als ondersteuning bij het opstellen van de vastgoedexploitatie en het vaststellen van de huurprijs van maatschappelijk vastgoed.

 

De laatste tijd mag maatschappelijk vastgoed zich in toenemende aandacht verheugen. Ook de rijksoverheid heeft in het kader van onder meer de 'prachtwijken' van minister Vogelaar een plaats ingeruimd voor maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Dat vertaalt zich op lokaal gemeentelijk niveau in visies over het maatschappelijk vastgoed, niet in de laatste plaats door de totstandkoming van gemeentelijke vastgoedbedrijven.

Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed zijn zeer uiteenlopende partijen betrokken die verschillende regels, begrippen en gebruiken hanteren als het gaat om vastgoedexploitatie en huurprijsvaststelling. Deze verschillen belemmeren de communicatie en daarmee de kwaliteit van de besluitvorming.

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’