• Hbo stuurt beter op facilitaire kosten<br />
31 december 2006
31 dec 2006

Hbo stuurt beter op facilitaire kostenHogescholen sturen meer en beter op kosten voor facilitaire ondersteuning. Dat blijkt uit de Trendrapportage Facilitaire Kengetallen voor het HBO-onderwijs, die vorig jaar voor de tweede keer door de adviesgroep Facility Management van Capgemini is uitgevoerd.

Aan het onderzoek werkten vijftien Nederlandse hogescholen mee. Het rapport met de bevindingen is onlangs overhandigd aan voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-Raad, de overkoepelende vereniging van alle hogescholen. De HBO-raad had opdracht gegeven tot het onderzoek.Volgens de onderzoekers is de kwaliteit van de aangeleverde gegevens in een periode van twee jaar behoorlijk gestegen. Organisatie-onderdelen die belast zijn met facilitaire ondersteuning, krijgen steeds meer grip op hun kosten. Daardoor kunnen middelen die direct ten goede komen aan de primaire doelstelling van het hoger onderwijs, efficiënter worden ingezet.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat hogescholen steeds bewuster omgaan met de kwaliteit van de dienstverlening en de onderwijs-ondersteuning. Zo wordt er door de meeste scholen samengewerkt met andere scholen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om te kijken hoe de kosten kunnen worden verlaagd. De onderwerpen waarop vooral samenwerking wordt gezocht, zijn: onderhoud van gebouwen, repro-grafische diensten en inkoop van energie.

Uit het onderzoek blijkt dat risicobeheersing een steeds prominentere plaats in facilitaire ondersteuning inneemt. Gemiddeld geven hogescholen hier ruim 22 euro per student aan uit. Camerabeveiliging maakt al in driekwart van de scholen onderdeel uit van het beveiligingspakket. Conciërges blijken de voornaamste rol te vervullen als het gaat om bewaking.

De HBO-Raad is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen. Bij de vereniging zijn 42 hogescholen aangesloten, waar in totaal 360.000 studenten staan ingeschreven. In het hoger beroepsonderwijs werken ruim 35.000 mensen. Gemiddeld zijn er in de hogescholen negen facilitaire medewerkers op duizend medewerkers en leerlingen werkzaam. Per student is ongeveer zes vierkante meter bruto vloeroppervlak beschikbaar.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’