• 'Heerlen in de fout met aanbesteding cameraproject' <br />
07 augustus 2006
07 aug 2006

'Heerlen in de fout met aanbesteding cameraproject' 

De gemeente Heerlen is in de fout gegaan bij het aanbesteden van een opdracht om voor bijna drie miljoen euro de binnenstad met bewakingscamera’s te beveiligen. De miljoenenorder had, in tegenstelling tot wat burgemeester en wethouders van Heerlen beweren, wel degelijk Europees moeten worden aanbesteed.

Dit stellen bronnen bij het Bureau onderzoek en verificatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de affaire op verzoek van de Heerlense gemeenteraad heeft onderzocht. Onder verantwoordelijkheid van toenmalig burgemeester Alexander Sakkers werd de opdracht in 2003 gegund aan het beveiligingsbedrijf VCS International in Waalwijk, zonder dat andere bedrijven de mogelijkheid kregen hiervoor in te schrijven.

Dat is strijdig met de Europese aanbestedingsregels. Volgens onderzoek van het bureau van de VNG is de door Heerlen gevolgde aanbestedingsprocedure inderdaad onrechtmatig geweest.

Onderhands 

Om onderhands (zonder open procedure) te kunnen aanbesteden, zouden het college en ambtenaren van de gemeente Heerlen cijfers hebben gemanipuleerd, zo stellen critici. Indien de prijs voor het onderdeel ‘diensten’ hoger is dan die van het onderdeel ’levering’ hoeft er in principe niet openbaar te worden aanbesteed. Sakkers, tegenwoordig burgemeester van Eindhoven, heeft altijd ontkend dat er met cijfers is gesjoemeld.

Eind 2002, begin 2003 heeft de eerste burger zich intensief met de gang van zaken rond de aanschaf van bewakingscamera’s beziggehouden. Saillant detail is dat Sakkers twee jaar na de gunning van het cameraproject bij het betrokken beveiligingsbedrijf tot commissaris werd benoemd. Onder politieke druk heeft hij dit commissariaat inmiddels weer neergelegd.

De affaire-Sakkers, zoals de kwestie in de volksmond is gaan heten, heeft zowel in de gemeenteraad van Heerlen als die van Eindhoven voor grote commotie gezorgd. Een en ander leidde in de Tweede Kamer tot schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’