• Het onzichtbare belang van brandwerende deuren
02 september 2015
02 sept 2015

Bij brandveiligheid van een pand ligt de eerste focus op de feitelijke situatie van het pand. Welke vluchtroutes zijn er, waar zijn de nooduitgangen, is er gecompartimenteerd, zijn er brandwerende deuren, etc.

Het onzichtbare belang van brandwerende deuren

Bij brandveiligheid van een pand ligt de eerste focus op de feitelijke situatie van het pand. Welke vluchtroutes zijn er, waar zijn de nooduitgangen, is er gecompartimenteerd, zijn er brandwerende deuren, etc. Veelal wordt uit het oog verloren dat de brandverzekeraar ook eisen heeft gesteld aan brandveiligheid zoals het gebruiken van brandwerende deuren.  Anders gezegd, de focus ligt op de feitelijke brandschade terwijl de verzekeringsdekking voor de schade wordt vergeten.  Er kan dus een situatie ontstaan van schade na de schade indien er geen schade-uitkering wordt gedaan.

Van de verzekerde kunnen preventiemaatregelen worden geëist door de verzekeraar om dekking te verkrijgen en te behouden. Hierbij kan worden gedacht aan de eis van het installeren van een brandmeldinstallatie, de eis dat de elektrische installatie moet voldoen aan de NEN 1010 en de aanwezigheid van brandwerende deuren.

De NEN-EN 1634-1:2014 bevat regels over de brandwerendheid en rookbeheersing van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk. De verzekeraar kan in de polisvoorwaarden eisen dat moet worden voldaan aan deze NEN-norm. De verzekeraar kan ook heel concreet eisen stellen ten aanzien van de brandwerendheid van deuren (hetgeen het geval was in de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 15-11-2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8938). Aan het niet voldoen van in de polis geëiste preventiemaatregelen zoals brandwerende deuren kunnen diverse gevolgen worden verbonden zoals het algeheel verlies van dekking of hanteren van een hoger eigen risico. Dit terwijl verzekerden zich dit niet altijd realiseren of de eisen in de polis niet goed begrijpen. Een discussie met de verzekeraar over het wel of niet hebben voldaan aan de eisen in de polis en de gevolgen ervan voor de schade-uitkering komt regelmatig voor.

Het hebben en op de juiste wijze gebruiken van brandwerende deuren is aldus niet alleen cruciaal bij de beperking van brandontwikkeling, maar kan ook een cruciale rol spelen bij het al dan niet verkrijgen van een vergoeding voor de brandschade door de verzekeraar. Een Brandzekerheidscan is een inspectie van een gebouw gecombineerd met een inspectie van de polis en de juridische gevolgen ervan. Dit biedt de pandeigenaar de zekerheid dat zijn pand brandveilig is voor zijn medewerkers en bezoekers en biedt hemzelf de zekerheid dat als zich een schade voordoet, hij weet of hij daarvoor verzekerd is.   Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’