• Hoezo geen ruimte om kinderopvang te realiseren?
28 februari 2006
28 feb 2006

Hoezo geen ruimte om kinderopvang te realiseren?

Als het advies van de Onderwijsraad wordt overgenomen door de Haagse politiek, worden basisscholen vanaf 2011 verplicht zelf de voor- en naschoolse opvang voor hun leerlingen regelen. Een eerdere invoering van de maatregel zou niet mogelijk zijn, omdat de scholen tijd nodig hebben goede ruimtes en goed personeel te regelen. Maar wat is er eigenlijk nodig voor zo’n opvang? Een kijkje bij buitenschoolse opvang (bso) Dik Trom in Helmond.

Het opvanglokaal van Dik Trom is naar schatting nog geen vijftig vierkante meter groot. Een aantal dozen met lego, domino en mecano. Een vloerkleed om op te spelen. Een poppenkast en een kast met een indrukwekkende hoeveelheid spellen, zoals rollit, scrable, ganzenbord en rummikub. Eigenlijk is er helemaal niet veel nodig om kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar tevreden te houden. Het kan zelfs nog eenvoudiger. De vijf meisjes van een jaar of twaalf, die bij Dik Trom onderdak hebben, kijken niet om naar de spellenkast. Zij hebben voldoende aan een lange tafel en een memoblokje. Op basis van de aanwijzingen van hun begeleider en de medeleerlingen, moet een van hen raden welk woord er op het briefje staat. Aan dezelfde tafel zitten twee jongens bingo te spelen. Een grote gymzaal, twee ikeabanken, een aantal kinder-cd’s, een aantal krukken, een knutseltafel, een klimhuisje en een computertafel maken de faciliteiten bij Dik Trom voor het oog compleet. Waarom hebben de Nederlandse basisscholen dan vijf jaar nodig om de benodigde faciliteiten te regelen?

Ruimte

Volgens Diana Post, staffunctionaris pedagogisch beleid en projecten bij Spring Kinderopvang, waar Dik Trom onder valt, hebben scholen vaak het idee dat ze geen ruimte voor een voor-en naschoolse opvang hebben. De afgelopen weken heeft Post diverse schoolpanden in Helmond bekeken. De resultaten waren opvallend. De meeste scholen in Helmond hebben voldoende ruimte om een bso te realiseren. ‘Schooldirecties denken bij een buitenschoolse opvang vaak meteen aan één groot lokaal. Dat is echter helemaal niet nodig. Een school heeft vaak genoeg hoekjes en nissen, om een opvang te realiseren.’ Volgens Post is een school over het algemeen juist zeer geschikt voor een buitenschoolse opvang. ‘Bij de meeste scholen zit een gymzaal of een speelzaal. Die kun je gebruiken voor diverse sportactiviteiten.’ Dik Trom heeft het geluk vlakbij basisschool De Vendelier gehuisvest te zijn, waardoor ze die gymzaal kan gebruiken. ‘We gebruiken die zaal onder andere voor themalessen, zoals judo en voor het geven van kids swing. Maar op veel van onze andere locaties hebben we die mogelijkheid niet.’

Hoekjes

Basisscholen die geen hoekjes over hebben, hebben vaak wel een kleuterklas, die na schooltijd gebruikt kan worden voor de buitenschoolse opvang. Die klas heeft immers vaak ook al een poppenhoekje en een speelhoekje. ‘Het idee geen ruimte te hebben, zit vaak ook tussen de oren. Het personeel moet een knop omzetten. Maar de terughoudendheid is logisch. Je komt aan iemands werkplek. Zo’n leraar wil graag om 16.00 uur naar huis en zeker weten dat hij het kleuterlokaal de volgende dag weer in dezelfde staat aantreft.’ Post erkent dat er scholen in Nederland zijn, die met zo’n ruimtegebrek kampen, dat ook de aula, gymzaal en kleine hoekjes al bezet zijn. 'Dan is een aanbouw noodzakelijk. Vandaar ook dat de scholen in het advies nog vijf jaar de tijd krijgen.’

Aspecten

Scholen die hun kleuterklas of een ander hoekje willen verbouwen tot gebruik bij de buitenschoolse opvang, moeten met een paar aspecten rekening houden. Volgens door de rijksoverheid vastgelegde kwaliteitsnormen, moeten er in een bso de volgende zaken aanwezig zijn: een rustige hang/zitplek, een grof-motorische plek, zoals een klimrek, een eet//drinkplek, een zitplek voor een volwassene en speelgoed op kinderhoogte, zodat de kinderen het zelf kunnen pakken. Daarnaast mogen instellingen keuze maken uit verschillende speelplekken, waarvan er minimaal vijf aanwezig dienen te zijn. Post: ‘Denk dan bijvoorbeeld aan een leeshoek, een poppenhoek, een computerplek, een handenarbeidplek en een constructiespelhoek, waar kinderen met lego kunnen spelen.’ Alternatieven zijn onder andere een timmerhoek en een tv-hoek. ‘Maar dat is ook afhankelijk van de wensen van de school. Misschien wil de school geen tv-hoek, omdat kinderen thuis ook al veel tv kijken.’

Brandveiligheid

De kasten, stoelen en tafels in een bso dienen splintervrij te zijn, zonder scherpe hoeken of kanten. Het materiaal moet eenvoudig schoon te maken zijn. Eventuele verf moet gifvrij zijn en mag niet afbladderen. Al het meubilair moet stevig en stabiel zijn. Post: ‘De brandveiligheidseisen voor een bso zijn nagenoeg hetzelfde als de eisen voor een basisschool. Alleen moet er bij een bso verplicht veiligheidsglas in de ramen zitten.’ Ook dienen de deuren beveiligd te zijn met een vingersafe, een beveiligingsstrip die het bekneld raken van vingers aan de scharnierzijde van deuren voorkomt.Ook dienen de muren, in verband met de hygiëne tot 1.20 meter afwasbaar te zijn. Ook aan de inrichting van het schoolplein worden eisen gesteld. Zo hebben de kinderen, van overheidswege, beschikking over een open verhard terrein voor balspel, fietsen en bewegen. Tevens dienen er elementen aanwezig te zijn om op te zitten, te kunnen hangen en praten. Voor de kinderen van vier tot zeven jaar dient er een zandspeelplek te zijn.

Activiteitenplekken

Daarnaast zijn er minstens drie extra activiteitenplekken gewenst, zoals een picknicktafel of een klimrek. Ook dienen er natuurlijke materialen, als gras en bomen aanwezig te zijn. ‘Omdat dit niet altijd mogelijk is, heeft de overheid de eis versoepelt. De speelplaats hoeft niet direct bij de opvang te liggen, maar mag ook in de directe nabijheid gevestigd zijn.’ De GGD controleert eens per jaar of de school aan de gestelde eisen voldoet. Naast de aanbouw, die enkele scholen moeten regelen, gaat er volgens Post veel tijd zitten in het opleiden of zoeken van geschikt personeel. ‘Bij buitenschoolse opvang moet je een opgeleide volwassene per tien kinderen hebben. Voor de groep acht tot twaalfjarigen mag dit een volwassene op vijftien kinderen zijn. Het werk kan ook gedaan worden, door iemand die al op de school werkzaam is, zoals een onderwijsassistente.’

Malini Witlox 

Foto-onderschriften

1. Diana Post, staffunctionaris pedagogisch beleid en projecten bij Spring Kinderopvang.

2. Instellingen mogen van de rijksoverheid keuze maken uit verschillende speelplekken, waarvan er minimaal vijf aanwezig dienen te zijn.

3. Dik Trom heeft voldoende ruimte om kinderen op te vangen.

Bron:HLP

Streamer

'Het idee dat scholen geen ruimte hebben voor kinderopvang, zit vaak tussen de oren'

 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’