• <p>Huisvestingskosten nemen toe, werkplekkosten dalen </p>
16 mei 2006
16 mei 2006

Huisvestingskosten nemen toe, werkplekkosten dalen

Chapeau: Nieuwe NFC Index levert verrassende resultaten op


Ondanks de grote leegstand van kantoorpanden, blijven de kosten voor huisvesting toenemen. Dat blijkt uit het NFC Index Jaarbericht 2005, dat vandaag is gepresenteerd. Terwijl de huisvestingskosten stijgen, blijken de totale facilitaire kosten per kantoorwerkplek licht te dalen.

In 2005 lagen de kosten op 11.660 euro per werkplek per jaar, in 2004 was dit 11.740 euro: een kostenbesparing van 80 euro. De daling wordt met name veroorzaakt door de verdichting van werkplekken. Kantoorpanden worden steeds efficienter gebruikt. Werkplekken worden vaker gedeeld (flexwerken) en cellenkantoren maken plaats voor groepskantoren. Daardoor is het gemiddelde verhuurbare vloeroppervlak per werkplek gedaald van 20,5 vierkante meter in 2004 naar 19,4 vierkante meter in 2005.

Verbaasd

Rinus Vader, voorzitter van het Bestuur van de NFC Index, is verbaasd over de stijging van de huisvestingskosten. 'Door de stevige leegstand hadden wij een kostendaling verwacht. Blijkbaar is het toch lastig op vastgoedkosten te besparen. Als de bedrijven en overheden hun vloeroppervlak per werkplek niet hadden ingedikt, waren de huisvestingskosten nog veel verder gestegen.'

Een goede verklaring voor de stijging heeft Vader niet. 'Deze wordt in ieder geval veroorzaakt door een sterke toename van de post compensatie niet-opteerbare BTW.' Deze post is meer dan verdubbeld naar 848 euro per werkplek. 'De verklaring moet waarschijnlijk worden gezocht in de toenemende bewustwording bij facilitaire organisaties wat betreft het bestaan van deze post. Deze kosten komen ieder jaar beter in beeld.'

Daling

Uit het NFC Jaarbericht 2005 blijkt ook dat de kosten voor de functie Diensten en Middelen gedaald zijn met 4% ten opzichte van 2004. Het gaat hierbij om diensten als catering, schoonmaak en beveiliging. Vader: 'Deze diensten worden steeds vaker uitbesteed. In een conjunctuurgevoelige periode wordt kennelijk het eerst op externe dienstverlening bezuinigd.'

De functie Externe Voorzieningen laat dit jaar een enorme kostenafname zien. 'Het gaat hierbij om kosten die buiten de deur worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld vergaderingen op externe locaties in restaurants. Daar is enorm in gesneden.' De kosten voor de functie Facility Management, zoals de kosten voor de facilitair manager, de servicedesk en de preventiemedewerker, zijn gelijk gebleven.

Zie pagina 2: 'Grootste quickscans zijn gemaakt'
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’