• Hulpmiddel voor taakverdeling in bouw
18 november 2008
18 nov 2008

Hulpmiddel voor taakverdeling in bouw

Er is een nieuwe standaardtaakbeschrijving (STB) van de ontwerp- en adviesbranche gelanceerd die een overzicht bevat van 2000 taken die architecten, ingenieurs en adviseurs in het bouwproces kunnen vervullen. Door deze STB te hanteren, wordt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de beoogde resultaten zijn. Dit leidt tot een beter proces en dus een beter resultaat.

De STB 2009 is een gezamenlijk project van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en ONRI (brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus) en kan worden ingezet om ontwerp- en adviestaken toe te wijzen aan adviseurs. Voor iedere taak is een resultaat gedefinieerd, zodat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Met behulp van een gratis, online applicatie kunnen vanuit de takendatabase snel en gemakkelijk taakverdelingen gemaakt worden.

Tegenwoordig worden er steeds vaker geïntegreerde contracten gehanteerd. Hierbij zijn meerdere gespecialiseerde adviseurs betrokken. De STB kan bij uitstek dienen om de taken onderling helder te verdelen en de verschillende planningen op elkaar af te stemmen.

De STB is voor alle partijen in het proces voordelig. Zo kunnen opdrachtgevers de STB gebruiken om aan te geven welke diensten ze wensen en om vast te stellen of de taken naar behoren zijn afgerond. Adviseurs krijgen een duidelijk overzicht van hun takenpakket, waar ze op een eenvoudige manier de personele inzet en urenbegroting aan kunnen koppelen. Ook is meerwerk duidelijk aan te tonen.

Het afgelopen jaar is de STB onderworpen aan een herziening en is zij op een aantal punten gewijzigd. Het resultaat hiervan is de STB 2009. Deze is gekoppeld aan de DNR, de algemene voorwaarden van architecten en adviesbureaus. De STB kan gebruikt worden voor de specificatie van werkzaamheden in contracten die onder de DNR worden opgesteld. De STB 2009 is een gezamenlijk project van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en ONRI (brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus).Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’