• Ict-crisis in Amsterdam <br />
27 juni 2011
27 jun 2011

Ict-crisis in Amsterdam

De verouderde ict van de gemeente Amsterdam bevindt zich in een crisis. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Eric Wiebes aan de Amsterdamse gemeenteraad over de informatie- en communicatietechnologie in de hoofdstad. De afdelingen binnen de ict-dienst zijn niet goed op elkaar afgestemd en het personeel scoort een onvoldoende.

 

 

De problemen bij de ict-dienst van de gemeente Amsterdam blijken nog veel groter dan gedacht. B&W is bang voor tegenvallers van meer dan 40 miljoen euro. De Amsterdamse dienst, die in februari onder curatele werd gesteld, levert dit jaar een tegenvaller op van mogelijk ruim 40 miljoen euro op als gevolg van de chaos bij de dienst, aldus de VVD-wethouder. Hierdoor dreigt het verbeterplan, waarbij de gehele ict-afdeling van de gemeente op de schop moet, vertraging op te lopen en pas na 2014 uitgevoerd te kunnen worden. Daarnaast kampt de ict-dienst met een begrotingstekort, waardoor de tegenvallers nog eens met 5 miljoen euro tot mogelijk zelfs 14,3 miljoen euro kunnen oplopen.

Wethouder Wiebes schrijft verder dat het beeld bij de gemeentelijke ict-dienst 'dramatisch' is: 'Een kwart eeuw verwaarlozing los je niet in een jaar op. We moeten de basis van de grond af opnieuw opbouwen. Dat is stuitend.' Niet alleen zou een deel van het personeel onbekwaam zijn, ook ontbrak het aan aansturing en financieel overzicht. Verder zou het ziekteverzuim bij de gemeentelijke dienst hoog liggen.

Wiebes stelt verder dat de verouderde systemen veel storingen opleveren die op de gemeentelijke netwerken voor kettingreacties kunnen zorgen. Dergelijke storingen kwamen nog vaker voor tijdens de eerste implementatie van het verbeterprogramma. Daarop werd besloten om deze tijdelijk stil te leggen.

De complete oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een enquête instellen naar de ict-crisis bij de gemeente. Dit is het zwaarste onderzoeksmiddel van de raad, waarbij betrokkenen onder ede worden gehoord. Collegepartij VVD neemt vooralsnog genoegen met een onderzoek waarbij een raadscommissie ook getuigen kan ondervragen, maar niet onder ede.