• Ict-projecten vaker succesvol<br />
14 september 2009
14 sept 2009

Ict-projecten vaker succesvol

In vergelijking met voorgaande jaren zijn ict-projecten vaker succesvol. Wel is er ruimte tot verbetering, vooral bij de invoering van hrm-, informatie- en crm-systemen. In slechts 6% van alle gevallen is een ict-project niet succesvol. De meest succesvolle ICT-projecten zijn Microsoft Office-migraties, systeemmigraties en de invoering van salarissystemen. Een nieuwe website is nog steeds het meest uitgevoerde ict-project.

Dit blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young, een terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Ict-projecten die niet (helemaal) succesvol zijn, voldoen in de meeste gevallen niet aan de verwachtingen of zijn uitgelopen qua tijd. Belangrijke aandachtspunten om de kans op succes te vergroten zijn het eerder betrekken van de eindgebruikers, een betere afstemming en beter overleg met de organisatie. Gemiddeld scoren de ict-projecten binnen de organisatie een 6,8. Opvallend is, dat de tevredenheid niet is gestegen ondanks een minder falen.

'Het is stuitend om te zien dat ict-projecten het meeste voortijdig worden beëindigd, omdat ze niet goed lopen',  aldus Roel Drost, manager IT Risk & Assurance bij Ernst & Young. 'Hiermee nemen organisaties niet een weloverwogen beslissing op basis van de business case als driver tot het welslagen van projecten.' Veel organisaties beschikken bovendien niet over een professionele methodiek voor het managen van ict-projecten en zijn zich onvoldoende bewust van de risico's die hiermee gepaard gaan. Wel zijn de ondervraagden zich bewust van risico's en financiële gevolgen van het niet goed managen van ict-projecten.

Portfoliomanagement is een aanpak voor de classificatie van projecten en programma's ten opzichte van elkaar, op basis waarvan prioriteiten worden gesteld en vervolgacties worden bepaald. Op dit moment maakt 31% van de organisaties gebruik van ict-portfoliomanagement, een kleine stijging ten opzichte 2008 (27%). Dit betreft voornamelijk organisaties met meer dan 500 medewerkers. De respondenten zijn het er in hoge mate mee eens dat portfoliomanagement waarde toevoegt aan organisaties, omdat het bijdraagt aan de verwezenlijking van strategische doelen. Over het algemeen is men tevreden over ict-portfoliomanagement, hoewel de inrichting in sommige gevallen professioneler kan. 'Veel organisaties zoeken naar een goede vorm van portfoliomanagement', stelt Drost. 'Het is vaak een kwestie van minder complexiteit in het proces, dat zal leiden tot succes.'

 

Onderschrift: Belangrijke aandachtspunten om de kans op succes te vergroten zijn het eerder betrekken van de eindgebruikersMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’