• Ifm wordt volwassen<br />
08 juli 2009
08 jul 2009

Ifm wordt volwassen

Het integraal uitbesteden van het facilitair management is een trend die nauwelijks te stoppen lijkt. Uit een objectieve marktanalyse van vakvereniging Facility Management Nederland en het bureau Significant blijkt dat integraal facilitair management (ifm) algemeen wordt geaccepteerd als een wijze van facilitaire bedrijfsvoering en dat het aantal organisaties dat over zal gaan tot deze vorm van vergaande uitbesteding de komende jaren met rasse schreden zal toenemen.

Bij ifm heeft de uitbestedende partij een hoofdaannemer in dienst die zorg draagt voor de integrale levering van alle onder het contract vallende facilitaire diensten. Deze hoofdaannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van de volledige dienstverlening. Deze vorm van uitbesteding is volgens het rapport ‘common business’ geworden.

De dienstverleners reageren hier op passende wijze op om hun marktpositie te behouden of uit te breiden: ze maken een stevige kwalitatieve ontwikkeling door. Richard Lenartz, directeur bij Significant, stelt dat ook facilitair managers niet stil zitten. ‘Zij zijn geheel in de lijn met de algehele professionalisering van het werkveld voortvarend aan de slag om hogerop te komen in de waardeketen. Overgaan naar een ifm-dienstverlener kan daar prima aan bijdragen.’

Het eerste onderzoek naar de stand van zaken rondom het integraal uitbesteden van facilitaire diensten dateert al weer van 2003. Nu, zes jaar later, kan volgens FMN worden geconcludeerd dat ifm volwassen is geworden, getuige alleen al het aantal en het type organisaties dat sinds het tweede rapport uit 2006 is overgegaan op deze vorm van uitbesteding. Voorbeelden zijn Van Lanschot bankiers, Essent, Shell, Vopak, NS poort, Deloitte, TNT en het ministerie van Justitie. Omdat het bij een enkele uitbesteding gaat om een substantieel volume, komt de groei van de ifm-markt in een behoorlijke stroomversnelling.

Hoewel de kredietcrisis soms wat roet in het eten dreigt te gooien, verwachten de onderzoekers dat deze ontwikkeling zich langzaam zal voortzetten. ‘De hang naar uitbesteding wordt steeds groter zodra organisaties aansturen op fusies of overnames. Zo verwachten wij dat er binnen de energiesector alsmede de financiële sector komende jaren een behoorlijke uitbesteding op basis van ifm-contracten zal plaatsvinden.'

Behalve integratie van het facilitair management met vastgoedmanagement zal integratie met ict, hr en andere ondersteunende bedrijfsfuncties in toenemende mate van belang worden bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Deze ontwikkeling vindt onder andere plaats bij het Rijk, waar onder het ministerie van Binnenlandse Zaken een directie Bedrijfsvoering Rijk is ingericht. Hier lopen uitbestedingtrajecten waarbij tegelijk met de facilitaire diensten ook de ict-diensten en de documentaire informatievoorziening worden getenderd.

Desondanks is er nog vaak sprake van een verzuilde aansturing binnen organisaties. Wel vindt er volgens het rapport wat betreft de aansturing en procesafhandeling onmiskenbaar een standaardisering plaats. ‘De ontwikkeling die wij voorzien, is dat door samenwerkingsverbanden tussen specialistische partijen binnen enkele jaren een volledig geïntegreerde uitbesteding van de ondersteunende diensten aan een partij mogelijk zal worden’, aldus de onderzoekers.

 

Foto: Karmac

Onderschrift: De hang naar uitbesteding wordt steeds groter zodra organisaties aansturen op fusies of overnames.